Potrójne uroczystości w Nowoberezowie

Ks. Jan Kazimiruk i ks. Rafał Wawreniuk , 11 października 2021

Dzień pamięci patrona cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa, jubileusz 250-lecia świątyni oraz oficjalne zakończenie wieloletniego, generalnego remontu wnętrza wspomnianej cerkwi – suma tych trzech okoliczności sprawiła, że dni 8-9 października br. zapiszą się w historii nowoberezowskiej parafii.

Uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie, sprawowane w wigilię święta. Nabożeństwo celebrowali: ks. Michał Markiewicz, wikariusz parafii w Starym Korninie oraz miejscowi duchowni: proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. prot. Jan Kazimiruk oraz wikariusz parafii ks. prot. Adam Lewczuk.

W sobotni poranek wspólną modlitwę rozpoczął akatyst do św. Jana, po którym w przycerkiewnej studni miało miejsce małe poświęcenie wody. O godz. 9.30 młodzież, przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz oraz Przewodniczącej Rady Gminy Hajnówka Walentyny Biryłko, członkowie Rady Parafialnej oraz proboszcz parafii ks. Jan Kazimiruk powitali przybyłego na święto arcybiskupa bielskiego Grzegorza.

Tuż przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii władyka dokonał małego poświęcenia cerkwi po remoncie. Od 2016 roku etapami przeprowadzano generalny remont świątyni. W pierwszej kolejności prace dotyczyły zewnętrznej części cerkwi – wymieniono fragmenty poszycia dachowego, wstawiono nowe drzwi i okna, a przede wszystkim odmalowano ściany wiekowej świątyni. Kolejny etap remontu miał miejsce w miesiącach czerwiec-wrzesień br. Tym razem prace skupiły się na wnętrzu: wyłożono drewnianą boazerią pomieszczenia dzwonnicy, pomieszczenia na szaty liturgiczne, pomalowane zostały ściany i podłoga oraz elementy wyposażenia świątyni.

O godz. 10.00 rozpoczęła się świąteczna Liturgia. Po odczytaniu fragmentu z Ewangelii do zebranych ze słowem zwrócił się ks. prot. Jerzy Charytoniuk. W swoim kazaniu nawiązał do życia św. Jana Teologa. Ks. Jerzy wyjaśnił znaczenie słowa teolog, który to tytuł w naszej Cerkwi nosi jedynie trzech świętych, tj. św. Grzegorz, św. Symeon i apostoł Jan. Niemniej – zaznaczył kaznodzieja – każdy z nas powinien dążyć do tego, aby stać się teologiem przede wszystkim poprzez modlitwę.

Uroczystości zwieńczyła procesja wokół świątyni, na zakończenie której dokonano poświęcenia pamiątkowej tablicy oraz krzyża, ustawionego z okazji 250-lecia nowoberezowskiej cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz w słowie na zakończenie tych podniosłych uroczystości przekazał arcypasterskie błogosławieństwo zwierzchnika naszej Cerkwi Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Następnie hierarcha zwrócił uwagę, że poświęcona dzisiaj cerkiew tak jak każda prawosławna świątynia to przede wszystkim miejsce, w którym sprawuje się świętą Liturgię, w czasie której udzielana jest życiodajna święta Eucharystia. Jego Ekscelencja przytoczył słowa św. Jana Kronsztadzkiego, który powiedział: „Kiedy przyjmuję św. Eucharystię czuję, że żyję, a kiedy tego nie czynię, to umieram”. Odnosząc się do powyższych słów hierarcha zauważył, że w naszych czasach ludzie nie widzą tego tak, jak widział to św. Jan Kronsztadzki i ten smak i tę wrażliwość eucharystyczną często tracą. Dlatego - podkreślił Władyka - też trzeba powrócić do korzeni i na nowo odnaleźć w sobie tę eucharystyczną wrażliwość i prosić Boga o siły duchowe, które pomogą to osiągnąć.

Proboszcz Parafii ks. prot. Jan Kazimiruk serdecznie podziękował Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Grzegorzowi za pouczające słowo oraz przewodniczenie świątecznym uroczystościom oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę.

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie wraz z wydawnictwem Bratczyk wydała kalendarz na 2022 r. ze zdjęciami ukazującymi cerkiew św. ap. i ew. Jana Teologa. Kalendarz można nabyć w Nowoberezowie - szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 85 686 44 85 lub poprzez stronę parafii na facebook.

Fot. Tomasz Grześ i Adrian Kazimiruk