XXIII Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 27 września 2021

W dniu 19 września 2021 r. w Białymstoku odbyło się XXIII Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. Rozpoczęło się ono uczestnictwem Bratczyków w Liturgii Świętej w soborze św. Mikołaja w Białymstoku.

Obrady odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej. Rozpoczęły się one od wystąpienia przewodniczącego Sławomira Nazaruka, który przedstawił zarys dotychczasowej działalności Bractwa, wzbogacony prezentacją multimedialną. W okresie 2020 i 2021 roku w związku z pandemią Bractwo podjęło kilka inicjatyw. Były to: ustawienie na św. Górze Grabarce wotywnego krzyża w intencji pokonania epidemii koronawirusa oraz wydanie Swiatootieczeskoho listka o znaczeniu Sakramentu Eucharystii w okresie pandemii. Znaczącym działaniem jest również cotygodniowy modlitewny objazd Białegostoku z Supraską Ikoną Najświętszej Bogurodzicy. Opiekun duchowy ojciec archimandryta Iow mówił o znaczeniu działalności Bractwa w nawiązaniu do wyzwań i niebezpiecznych tendencji, jakie niesie współczesny świat. Z referatem o jednym z patronów Bractwa wystąpił ojciec Andrzej Kuźma, który mówił na temat: "Św. Grzegorz Teolog - hierarcha, teolog, człowiek".

Podczas tegorocznego Zgromadzenia zostały przeprowadzone również wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Zarządu na kolejną kadencję został Sławomir Nazaruk.