Chełmskie uroczystości

ks. Korneliusz Wilkiel, 24 września 2021

19-21 września 2021r. w Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce doroczne uroczystości z okazji święta Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej. Tegoroczne święto miało szczególny charakter, albowiem uroczyście wniesiona została do prokatedry kopia Chełmskiej Ikony Bogurodzicy napisana na Świętej Górze Atos.

Program świątecznych uroczystości rozpoczął się 19 września 2021r. w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa. Tego dnia odbyła się II edycja koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych poświęconych Bogurodzicy. Organizatorem wydarzenia było chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej.

Wystąpiły następujące zespoły: chór dziecięco-młodzieżowy soboru św. Trójcy z Hajnówki pod kierownictwem Justyny Marczuk; męski zespół muzyki cerkiewnej Katapetasma z Warszawy pod dyrekcją Łukasza Hajduczenia oraz chór parafii prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej “Wołyńskie dzwony” z Łucka, który prowadzi Maria Wisłocka.

W poniedziałkowe popołudnie, w wigilię święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 15:30 wyruszyła procesja na spotkanie Chełmskiej Ikony Bogurodzicy. Po powrocie do świątyni miało miejsce ubogacenie ikony panagią z cząsteczką relikwii szaty Przenajświętszej Bogurodzicy. Następnie rozpoczęło się całonocne czuwanie. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, któremu asystowali: arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz oraz biskup baryszewski Wiktor z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Wśród licznie zgromadzonych wiernych i duchowieństwa obecni byli pielgrzymi z Białegostoku, Hajnówki, Narwi, Warszawy, Szczecina, Olsztyna, jak również parafii Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

O godzinie 22.00 odczytany został akatyst do śww. Męczenników Chełmskich i Podlaskich, następnego dnia przed św. Liturgią – akatyst do Chełmskiej Ikony Bogurodzicy oraz odbyło się małe poświęcenie wody. Wspomnianym nabożeństwom przewodniczył archimandryta Piotr z monasteru w Jabłecznej. Centralnym punktem uroczystości była św. Liturgia. Dostojnych hierarchów witały z kwiatami kolejno dzieci, zastępca prezydenta Miasta Chełm Dorota Cieślik, starosta cerkiewny Tomasz Darmorost oraz proboszcz parafii ks. Jarosław Szczur.

W chełmskiej prokatedrze zgromadzili się licznie przybyli duchowni, parafianie oraz pielgrzymi. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, lokalne władze samorządowe, uczelni wyższych, Służby Więziennej, Policji oraz wojska. Podczas uroczystości obecni byli również sponsorzy nowej ikony.

Po ewangelicznym czytaniu kazanie wygłosił biskup Wiktor. Hierarcha podkreślił szczególną rolę, jaką odgrywa Bogurodzica w życiu każdego człowieka.

W czasie św. Liturgii śpiewał chór parafialny pod kierownictwem Jana Podoluka.

Zwieńczeniem świątecznych obchodów była procesja. Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, arcybiskup Abel, podziękował wszystkim za wspólną modlitwę oraz w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP odznaczył: Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia – ks. prot. Jarosława Szczura, Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia – Tomasza Darmorosta oraz Nadzieję Żukowską.

Następnie głos zabrał arcybiskup Paisjusz, który oprócz słów wdzięczności przekazał okolicznościowe życzenia Jego Eminencji metropolity Sawy. Kolejnym mówcą był biskup Wiktor, który podziękował za zaproszenie oraz jedność eucharystyczną między naszymi lokalnymi Cerkwiami. Hierarcha przekazał słowa pozdrowienia od zwierzchnika Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, metropolity Onufrego.

Na zakończenie głos zabrał proboszcz prokatedralnej cerkwi, ks. Jarosław Szczur. Duchowny wyraził wdzięczność hierarchom, duchowieństwu, oficjalnym gościom, jak również wszystkim pielgrzymom, którzy podjęli trud przebycia kilkuset kilometrów, aby uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu.

zdjęcia: Dmytro Pokhyliuk

za: orthodox.pl