Nowość wydawnicza: Obraz sacrum. Ikonografia hajnowskich cerkwi

ks. Krzysztof Kuderski, 21 września 2021

"Obraz sacrum. Ikonografia hajnowskich cerkwi" autorstwa ks. Krzysztofa Kuderskiego i Emilii Sadowskiej to mistyczna podróż po hajnowskich cerkwiach prawosławnych.

Ze wstępu:
Położona na skraju Puszczy Białowieskiej Hajnówka jest urzekającym miejsce nie tylko ze względu na otaczające ją walory przyrodnicze. Wznoszące się ku niebu kopuły cerkwi stanowią nieodłączny element krajobrazu miasta., wpisują się w jego wielokulturowość i świadczą o głęboko zakorzenionej prawosławnej duchowości regionu. Wjeżdżając do miasta warto się zatrzymać i zajrzeć do wnętrza każdej z trzech cerkwi, aby odkryć bogactwo ikonografii i polichromii pokrywających ściany hajnowskich świątyń.

Publikację można nabyć m.in. na www.sklep.cerkiew.pl oraz www.bratczyk.pl