I dzień przesłuchań konkursowych w Soborze Św. Trójcy

Emilia Korolczuk, 17 września 2021

Po przesłuchaniach online chórów zagranicznych przeszedł czas na bezpośrednie spotkanie z chórami prezentującymi muzykę cerkiewną. 16.09.2021r. o godz. 16.00 rozpoczęły się przesłuchania, w których wzięło udział 12 chórów z Polski.Przez ponad 3 godziny oceniało ich wykonania jury w składzie:
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. Grzegorz Pecka
Ks. dr. Alexandrel Barnea
Aleksandr Brandaws
Ks. protodiakon Bazyli Dubec
Ireneusz Ławreszuk
Ks. Dmitryj Bołgarskij.

Wystąpiły następujące chóry:
I. Chór Parafii i Prawosławnej Św. Wlkm. Jerzego. Siemianówka, Polska. Dyrygent: ks. Walery Piotrowski.
Repertuar:
1. Błagosłowi dusze moja, Hospoda – muz. D. Sołowiow
2. Iże chieruwimy – mel. monasteru w Jabłecznej
3. Dostojno jest’ – podobien „Radujsia Żywonosnyj Krestie”
4. Nieprochodimaja wrata – mel. Ławry Poczajowskiej
5. Widiechom Swiet istinnyj, Da ispołniatsia usta nasza – muz. Małachow

II. Chór Parafii i Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska. Dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk.
Repertuar:
1. Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. S. Fiodorow
2. Nynie otpuszczajeszy – muz. K. Sztankiewicz, opr. abp. Jonafan
3. Ot junosti mojeja – sołowieckij napiew
4. Pryiditie pokłonimsia – muz. P. Czesnokow
5. Pred dwiermi chrama Twojeho – muz. W. Kowaldżi
6. Wsiech skorbiaszczych radostie – bołgarskij raspiew, opr. M. Popow – Płatonow
7. Krestu Twojemu – muz. M. Kowalewskij

III. Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jakuba. Łosinka, Polska. Dyrygent: Maria Paszko.
Repertuar:
1. Błahosłowi dusze moja, Hospoda – muz. G. Agafonikow
2. Jedinorodnyj Synie – muz. W. Krukowski
3. Iże chieruwimy – muz. K. Stecenko
4. Swiatyj Boże – opr. mon. Julianija
5. Wo carstwii Twojem – muz. F. Miasnikow

IV. Chór Młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka. Warszawa, Polska. Dyrygent: Adam Tomaszewski.
Repertuar:
1. Chwalitie Imia Hospodnie – Greczeskij razpiew
2. Wo Carstwii Twojem – Znamiennyj razpiew
3. Troparion Proroka Eliasza – Siedmiziernoj Pustyni razpiew
4. Chieruwimskaja Piesn’ – Bołgarskij razpiew
5. Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko – S. Kryłow
6. Błagosłowi Dusze moja Gospoda – I. Flegmenko

V. Chór Parafii Prawosławnej Św. Marii Magdaleny. Słochy Annopolskie, Polska. Dyrygent: Ewa Podgórzak
Repertuar:
1. Jedinorodnyj Synie – opr. D. Sołowiow
2. Alliłuja – muz. A. Maszkow
3. Swiatyj Boże – „Piuchtickoje”, opr. Ewa Podgórzak
4. Iże chieruwimy – muz. A. Denisow
5. Dostojno jest’ – podobien „Niebiesnych czynow”

VI. Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego. Siemiatycze, Polska. Dyrygent: Maria Demczuk
Repertuar:
1. Dostojno jest’ – muz. K. Stankowicz
2. Iże chieruwimy – muz. Smirnow
3. Jedinorodnyj Synie – muz. S. Riabczenko
4. Mati Miłosierdna – kant XVII w.opr. A. Pobiedimskij
5. Płotiju usnów – muz. P. Kriłow

VII. Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Werstok, Polska. Dyrygent: Ewa Surel
Repertuar:
1. Spodobi Hospodi – greczeskij raspiew
2. Sohłasno zaspiwajmo – pieśń paraliturgiczna
3. Jedinorodnyj Synie – muz. S. Esin
4. Iże chieruwimy – mel. Niłowoj Pustyni
5. Kak chodił, że… – kant żałobny
6. Chrystos woskresie – troparion Paschy, autor nieznany

VIII. Męski Kameralny Zespół Wokalny” Pathos”. Białystok, Polska. Dyrygent: Michał Uścinowicz
Repertuar:
1. Chwalitie imia Hospodnie – znamiennyj raspiew, opr. P. Czesnokow
2. Bogorodice Diewo – muz. diak. S. Trubaczow
3. Swietie tichij – mel. wałaamska, opr. archimandryta Matfiej
4. Anhieł wopijasze – muz. M. Musogrskij, opr. archmandryta Matfiej
5. Czertoh Twoj – melodia kijowska, opr. M. Kotogarow
6. S nami Boh – muz. ks. W. Zinowiew

IX. Zespół „ Armonia”. Białystok, Polska. Dyrygent: Aleksandra Szymaniak
Repertuar:
1. Priiditie ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnokow
2. Ikos Paschy – opr. Michaela Fortunato
3. Swiatyj Boże – mel. Irmologionu Supraskiego
4. Psalm 103 – muz. hieromnich Nafanaił (Boczkało)
5. Świetie Tichij – muz. ks.diak. S. Trubaczow

X. Chór Dziecięco–Młodzieżowy Parafii i Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokajuk
Repertuar:
1. Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Tsololo
2. O Tiebie radujetsia – muz. D. Ilin
3. Błahosłowi dusze moja, Hospoda– muz. I. Kołczin
4. Chwali dusze moja, Hospoda – autor nieznany
5. Sława w wysznich Bohu – doksologia wielka – muz. G. Riutow

XI. Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy. Hajnówka, Polska. Dyrygent: Justyna Marczuk
Repertuar:
1. Chwali dusze moja, Hospoda– starinnoho napiewa
2. Jedinorodnyj Synie – autor nieznany
3. Dostojno jest – muz. P. Dinew
4. Widiechom swiet istinnyj – muz. A. Aleksiejewa
5. Pieśń paraliturgiczna do św. Męcz. Gabriela– autor nieznany

XII. Chór Parafii i Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokaju
Repertuar:
1. Jedinorodnyj Synie – muz. M. Dileckij
2. Woskresni Boże – muz. P. Czesnokow
3. Anhieł wopijasze – muz. P. Czajkowski
4. Molitwu proliju – muz. S. Bogosłowskij
5. Pod Twoju miłost’ – muz. metropolita Iłarion (Ałfiejew)
6. Wo carstwii Twojem– muz. P. Iwanow-Radkiewicz

Emilia Korolczuk
Zdjęcia: Łukasz Troc