Trwa wizyta metropolity Joanicjusza w Polsce

protodiakon Mirosław Demczuk, 15 września 2021

W dniach 14-17 września 2021 roku w Polsce przebywa Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Joanicjusz Metropolita Czarnogóry i Przymorza. Głównym celem przybycia hierarchy jest odebranie nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego.

Po przylocie do Polski metropolita Joanicjusz wraz z towarzyszącymi osobami udał się do monasteru św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce, gdzie modlił się przed Iwerską Ikoną Przenajświętszej Bogarodzicy. Następnie został powitany przez Jego Eminencję metropolitę Sawę. W słowie powitalnym skierowanym do dostojnego gościa Jego Eminencja podkreślił więzy łączące polską i serbską Cerkiew, po czym miało miejsce wręczenie przyznanej metropolicie Joanicjuszowi nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego.

Po zapoznaniu się z historią monasteru na Grabarce delegacja z Czarnogóry udała się do Bielska Podlaskiego, gdzie w towarzystwie arcybiskupa Grzegorza i duchowieństwa odwiedziła prawosławne świątynie miasta. Ostatnim punktem programu pierwszego dnia pobytu w Polsce metropolity Joanicjusza była wizyta w siemiatyckich cerkwiach, jak również spotkanie z Jego Ekscelencją biskupem siemiatyckim Warsonofiuszem.

W trakcie pobytu metropolity Joanicjusza na terenie Diecezji Warszawsko-Bielskiej delegacji Serbskiej Cerkwi Prawosławnej towarzyszyli ks. Michał Czykwin i protodiakon Mirosław Demczuk. W dalszej części pobytu delegacja uda się do Diecezji Białostocko-Gdańskiej, gdzie odwiedzi monastery i cerkwie Białegostoku.

tekst i zdjęcia: protodiakon Mirosław Demczuk

za: orthodox.pl