Klejniki: święto patrona Diecezji Warszawsko-Bielskiej

ks. Jerzy Klimiuk, 13 września 2021

Dnia 10 września 2021 roku Diecezja Warszawsko-Bielska w sposób uroczysty obchodziła święto swego patrona, św. mnicha Hioba Poczajowskiego. W bieżącym roku główne uroczystości odbyły się w parafii w Klejnikach, w Dekanacie Narewskim. Uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście biskupów wikariuszy oraz licznie zebranego duchowieństwa i wiernych.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się św. Liturgia, w czasie której kazanie wygłosił ks. Adam Lewczuk, wikariusz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Kaznodzieja przedstawił życie świętego Hioba podkreślając, iż był on niezachwianym obrońcą Prawosławia, będąc jednocześnie człowiekiem wielkiej siły duchowej. Kaznodzieja odniósł się do wzorców, jakie daje św. Hiob współczesnemu człowiekowi.

Po dziękczynnym molebnie i śpiewie długich lat życia ze słowem pouczenia do przybyłego duchowieństwa i wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił znaczenie pobożności w życiu codziennym człowieka. Jego Eminencja zwrócił również uwagę na szczególną rolę kapłana podkreślając, że nawet aniołowie nie mogą sprawować św. Eucharystii. Natomiast kapłan, grzeszny człowiek, dostąpił tego zaszczytu. Jest to wielki dar dla całego wszechświata, a nie tylko dla człowieka. Metropolita Sawa zaznaczył, iż życie człowieka bez Boga, bez Eucharystii i św. Liturgii jest kłamstwem i obłudą, z czego cieszy się zły duch!

Podczas św. Liturgii modlitewnie śpiewał chór duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej pod dyrekcją protodiakona Marka Maciuki.

Dalsza część świątecznych uroczystości przeniosła się do Domu Opieki Społecznej w Kożynie. Tu dla uczestników święta przygotowany został poczęstunek. Jego Eminencja metropolita Sawa wraz z towarzyszącymi mu osobami odwiedził pensjonariuszy, zapoznając się z aktualną sytuacją domu opieki w Kożynie. Hierarcha wyraził uznanie dla dyrekcji placówki za ogrom prac włożonych w remont budynku.

Wizyta w Kożynie stała się nie tylko miejscem spotkania duchowieństwa, wymiany doświadczeń duszpasterskich czy koleżeńskiej rozmowy. Przede wszystkim dała piękną możliwość zapoznania się z życiem ludzi samotnych, chwilę rozmowy z podopiecznymi, jaki i próbę zrozumienia ich złożonej sytuacji.

zdjęcia: Łukasz Klimiuk, archiwum parafii w Klejnikach

za: orthodox.pl