świat: Zasnął w Panu metropolita Ugandy Jonasz (Lwanga)

Zasnął w Panu metropolita Ugandy Jonasz (Lwanga)

Dominika Kovačević, 10 września 2021

Piątego września, w wieku 76 lat, odszedł do Pana metropolita Kampali i całej Ugandy Jonasz (Lwanga) – jedna z najbardziej znamienitych postaci współczesnego afrykańskiego prawosławia. Władyka przebywał na leczeniu w Atenach i tam zmarł.

Na razie ciało metropolity znajduje się w Grecji i tam są sprawowane nabożeństwa za jego duszę, jednak wkrótce ma ono zostać przetransportowane do Ugandy. Pogrzeb odbędzie się 15 września w soborze św. Mikołaja w dzielnicy Namungoona w Kampali – stolicy kraju. Władze już zapowiedziały, że ze względu na patriotyczną i społeczną działalność metropolity Jonasza, pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Pełniącym tymczasowo obowiązki ordynariusza metropolii – tzw. locum tenens – został arcybiskup Nairobi Makary (Tyllyrides).

Metropolia Ugandy podlega Patriarchatowi Aleksandrii. W 2018 roku wydzielono z niej diecezję wschodniej Ugandy – ordynariuszem został biskup Sylwester (Kisitu). Metropolia liczy około 90 parafii należących do 9 dekanatów.
 


Metropolita Jonasz urodził się 18 lipca 1945 roku w prawosławnej rodzinie w miejscowości Ddegeya w dystrykcie Luweero, położonym w centralnej części Ugandy. Jego dziadek to o. Obadiah Kabanda Basajakitalo – jeden z pionierów prawosławnej misji w Ugandzie. Po ukończeniu podstawowej edukacji udał się 1964 roku do Szkoły Duchownej na Krecie, gdzie przebywał do 1968 roku. Następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Ateńskim, gdzie w 1973 roku uzyskał tytuł magistra filozofii, zaś 5 lat później – teologii. 1 maja 1981 roku wyświęcony na diakona, zaś rok później na prezbitera. Wówczas został oddelegowany do seminarium Makarego III w Nairobi, by tutaj pracował jako wykładowca. Został także podniesiony do rangi archimandryty. W 1992 roku został wybrany na biskupa Bukoby w Tanzanii. Jedną z pierwszych jego decyzji było przyłączenie się tanzańskiej Cerkwi do Syndesmosu – międzynarodowego ruchu prawosławnej młodzieży. Przez całą swoją posługę arcypasterską kładł nacisk na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu Cerkwi, gdyż z własnego doświadczenia wiedział, jak bardzo to ważne. 12 marca 1997 roku podniesiony do rangi arcybiskupa - wówczas Święty Synod Patriarchatu Aleksandryjskiego przydzielił mu też nową diecezję: rodzimą Ugandę. Od tego czasu założył ponad 20 placówek medycznych oraz Związek Matek Ugandyjskiej Cerkwi Prawosławnej (w skrócie UOCMU). Organizacja ta pomaga kobietom na różnych płaszczyznach, i działa w 60 parafiach.

Na podstawie: ugandaorthodoxchurch.co.ug