świat: Intronizacja metropolity Czarnogóry Joanicjusza

Intronizacja metropolity Czarnogóry Joanicjusza

protodiakon Mirosław Demczuk, 08 września 2021

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w dniach 4-6 września br. Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz przebywał z wizytą w Czarnogórze (Serbska Cerkiew Prawosławna). Hierarsze towarzyszyli protodiakon Mirosław Demczuk i lektor Andriej Goriełow.

Głównym celem wizyty było uczestnictwo w uroczystościach intronizacyjnych metropolity Czarnogóry i Przymorza Joanicjusza. Na tę wielką uroczystość przybył do Podgoricy Jego Świątobliwość Patriarcha Serbski Porfiriusz. Nie zabrakło również delegacji lokalnych Cerkwi tj. jerozolimskiej, rosyjskiej, bułgarskiej, albańskiej, ziem czeskich i Słowacji.

W sobotni wieczór przed katedrą w Podgoricy zebrało się ponad 50 tyś. wiernych, którzy przyszli przywitać Jego Świątobliwość i wspólnie modlić się podczas wieczornego nabożeństwa. Wśród licznie zebranych wiernych można było zauważyć przewagę młodzieży i dzieci,
wiwatujących na cześć patriarchy i zagranicznych gości. Nie zabrakło również przedstawicieli władz państwowych Czarnogóry. Obecny był premier, ministrowie, dyplomaci i przedstawiciele innych wyznań.

Po zakończeniu wieczerni głos zabrał metropolita Joanicjusz. Hierarcha powitał Jego Świątobliwość i wyraził wdzięczność w imieniu mieszkańców Czarnogóry za przybycie i przewodniczenie uroczystościom intronizacyjnym. Słowa powitania skierowane były również do hierarchów lokalnych Cerkwi prawosławnych, władz państwowych i zaproszonych gości.

Następnie z arcypasterskim słowem zwrócił się patriarcha Porfiriusz. W związku z protestami, zorganizowanymi przez nieliczną grupę nacjonalistów, które towarzyszyły intronizacji, Jego Świątobliwość w obecności zagranicznych gości, premiera i władz państwowych, dyplomatów i duchowieństwa serbskiej Cerkwi zapytał wiernych czy przyjmą biskupa Joanicjusza w Podgoricy i czy jest godzien objąć tron metropolity Czarnogóry i Przymorza? W tym momencie tłum wiernych odpowiedział „dostojen” czyli godny. Euforii nie było końca. Zebrani długo wiwatowali na cześć nowego metropolity. Wieczór zakończył koncert na placu przed katedrą i pokaz sztucznych ogni.

Niedzielne uroczystości intronizacyjne miały odbyć się w monasterze w Cetini, który jest historyczną siedzibą metropolitów czarnogórskich. Niestety grupa nacjonalistów zablokowała dojazd do Cetyni i zagraniczni goście oraz duchowieństwo nie mieli możliwości dotarcia do monasteru. Patriarcha Porfiriusz wraz z metropolitą Joanicjuszem i członkami synodu serbskiej Cerkwi udali się na miejsce helikopterem, gdzie Jego Świątobliwość dokonał intronizacji nowego metropolity. W tym czasie pozostali hierarchowie celebrowali św. Liturgię w katedrze w Podgoricy, podczas której modlono się o pokój w Czarnogórze i błogosławieństwo Boże dla metropolity Joanicjusza. Do św. Eucharystii przystąpiły tysiące wiernych.

Po zakończeniu św. Liturgii do katedry przybyli Jego Świątobliwość i metropolita Czarnogóry. Zostały wygłoszone mowy gratulacyjne. Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz przekazał okolicznościowy adres Jego Eminencji metropolity Sawy i wiernych PAKP oraz ofiarował metropolicie Czarnogóry i Przymorza kopię Jabłeczyńskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy. Następnie odbył się uroczysty obiad, podczas którego zaproszeni goście składali życzenia nowemu metropolicie.

Podczas wizyty w Czarnogórze, biskup Warsonofiusz wraz z towarzyszącymi osobami odwiedził monastery w Ostrogu, Cetyni i Tvacie, gdzie pokłonił się relikwiom świętych i zapoznał z historią monastycyzmu w Czarnogórze. Podczas wizyty polską delegacją opiekował się protodiakon Konstanty Doić.

zdjęcia: Andriej Goriełow i autor

za: orthodox.pl