świat: Święto patronalne parafii w Brukseli

Święto patronalne parafii w Brukseli

Jakub Oniszczuk, 06 września 2021

W dniach 4-5 września odbyły się uroczyste obchody święta patronalnego polskiej parafii prawosławnej pw. Narodzenia Bogurodzicy w Brukseli.

Wieczorne nabożeństwo w przeddzień święta celebrowali hieromnich Pantelejmon z supraskiego monasteru, ks. Paweł Cecha z brukselskiej parafii oraz ks. protodiakon Rafał Dmitruk z warszawskiej katedry.

W niedzielę o godzinie 9:00 sprawowano świąteczną jutrznię, a bezpośrednio po niej Boską Liturgię, która w całości transmitowana była przez zespół serwisu cerkiew.pl. Nagranie dostępnie jest zarówno na YouTube, jak i Facebooku.Zapis transmisji na Facebooku: TUTAJ.

Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Atenagoras, Metropolita Belgii i Egzarcha Niderlandów i Luksemburga w asyście swojego biskupa pomocniczego, Jego Ekscelencji Joachima, biskupa Apolloniady i duchowieństwa metropolii belgijskiej.

Świąteczne kazanie wygłosił proboszcz parafii, ks. Paweł Cecha. Kaznodzieja mówiąc o narodzinach Tej najlepszej spośród nas, zwrócił uwagę między innymi na Jej rodziców, którzy długo czekali na narodziny Marii. Ten czas nie był jednak dla nich czasem straconym, był to czas, kiedy Bóg budował z nimi osobistą relację:
Maria jest owocem gorącej modlitwy swoich sprawiedliwych i pobożnych rodziców Joachima i Anny. Joachim i Anna nigdy nie pogodzili się z myślą, że nie skosztują rodzicielstwa. Gdy inni widzieli w tym karę Bożą, oni nigdy nie wątpili w Boże miłosierdzie. Bóg nie może być zły, Bóg nie karze, Bóg kocha i daje nam to, czego potrzebujemy do naszego zbawienia - w odpowiednim, optymalnym momencie naszego życia.

Całego kazania można wysłuchać na nagraniu Liturgii, rozpoczyna się ono w 1 godzinie 45 minucie.

Po zakończeniu Liturgii na placu przyległym do cerkwi odbył się piknik rodzinny. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych sprzyjało integracji wspólnoty parafialnej.

Prawosławna parafia polskich emigrantów w Brukseli działa od blisko siedmiu lat. Jest pierwszą taką zagranicą. Powstała w odpowiedzi na potrzeby wiernych. Pod petycją o objęcie duszpasterską opieką i utworzenie polskiej parafii cerkiewnej podpisało się kilkaset osób. Większość pochodzi z woj. podlaskiego. Regularnie na nabożeństwa uczęszcza ok. 100 wiernych, to w większości rodziny z dziećmi. Coraz więcej osób decyduje się na powrót do Polski, a przybywa parafian, którzy tworzą związek z osobami innej narodowości.

Parafia działalność duszpasterską rozpoczęła od korzystania z ekumenicznej kaplicy, ale od 2016 r. wynajmuje na cele religijne budynek kościoła jednej z miejscowych parafii katolickich. Kościół św. Gerarda na obrzeżach miasta stał się domem i ostoją nie tylko tutejszych prawosławnych pochodzących z Polski, ale również osób innych narodowości.

W ostatnim czasie wydana została pozytywna opinia dotycząca długoterminowej dzierżawy tego kościoła. Parafia jest w trakcie przygotowania aktów notarialnych oraz projektu architektonicznego. To pierwszy etap prac. Kolejnymi będą poszczególne prace budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń budynku kościoła do potrzeb prawosławnego nabożeństwa oraz zapewnienia zaplecza życia parafialnego w postaci sali parafialnej, sal katechetycznych, toalet, aneksu kuchennego.
 
Starania parafii i plany remontowe można wesprzec za pośrednictwem zrzutki internetowej:
 

Fotografie: Jakub Oniszczuk, Paweł Turczyński