Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach

Anna Sankiewicz, 02 września 2021

W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do życia, Matką będąc życia, i Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.
- Troparion święta Zaśnięcia Bogurodzicy

Jak co roku w dniach 27 – 28 sierpnia w parafii w Kleszczelach uroczyście obchodzono święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo Całonocnego Czuwania, podczas którego tradycyjnie przeniesiono Płaszczenicę z wizerunkiem Matki Bożej z kapliczki św. Mikołaja do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. O godzinie 21:00 sprawowany był akatyst ku czci Zaśnięcia Bogurodzicy, a następnie, około godziny 22:00 odczytano akatyst za zmarłych.

W sam dzień święta główną św. Liturgię celebrował Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście licznie przybyłych duchownych, którego u bram cerkwi serdecznie powitał Burmistrz miasta Kleszczele, dzieci i młodzież kleszczelowskiej parafii prawosławnej, Rada Parafialna oraz wikariusz ks. prot. Paweł Nikitiuk. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii z okolicznościowym słowem do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. prot. Roman Dubiński.


Świąteczne uroczystości zakończyła procesja wokół cerkwi, podczas której odczytano modlitwę i poświęcono pięknie przybrane bukiety zbóż przyniesione przez wiernych. Po zakończeniu nabożeństwa biskup Warsonofiusz zwrócił się z pouczającym słowem do licznie zebranych wiernych. Podziękował chórowi za śpiew, młodzieży za piękne powitanie oraz przybyłym wiernym za wspólną modlitwę.

Zdjęcia: Tomasz Kasjaniuk, Mladen Belchev