1 września dniem modlitwy o ochronę środowiska naturalnego

Justyna Jakubowska, 01 września 2021

1 września to w Kościele Prawosławnym dzień modlitwy o ochronę środowiska naturalnego. Wyznaczył go Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. Fragment przesłania tego Soboru brzmi:

Jest oczywistym, że dzisiejszy kryzys ekologiczny
jest spowodowany przez przyczyny duchowe i moralne.
Jego korzenie są związane z chciwością, zachłannością i egoizmem,
które prowadzą do bezmyślnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
obciążania atmosfery szkodliwymi zanieczyszczeniami i zmiany klimatu.
Chrześcijańskie potraktowanie tego problemu wymaga
pokajania się za nadużycia, wstrzemięźliwości i ascetycznego etosu,
które stanowią antidotum na nadmierną konsumpcję,
a jednocześnie pielęgnowania w człowieku świadomości,
że jest „zarządcą” a nie posiadaczem stworzenia.
Nie przestaje podkreślać, że również przyszłe pokolenia
mają prawo do zasobów naturalnych, które powierzył nam Stwórca.
Dlatego też Cerkiew prawosławna bierze aktywny udział
w różnych międzynarodowych inicjatywach ekologicznych.
Natomiast 1 września został wyznaczony
jako dzień modlitwy o ochronę środowiska naturalnego.


W Patriarchacie Konstantynopola dzień ten został poświęcony ochronie środowiska wiele lat wcześniej, już w 1989 r. Grecka Prawosławna Archidiecezja Ameryki promowała na swojej stronie internetowej praktyczne działania jakie można podejmować zarówno w domu, jak i w życiu parafii. W 2006 r. prawosławni biskupi Ameryki, z udziałem duchownych i świeckich członków Kościoła, powołali organizację The Orthodox Fellowship of the Transfiguration (Prawosławne Bractwo Przemienienia Pańskiego). Ma ona przedstawiać prawosławną odpowiedź na narastający kryzys środowiskowy naszych czasów. Na początku 2021 r. udostępniła ona w internecie film pt. „The face of God. The Orthodox Church on climate change” (Oblicze Boga. Kościół prawosławny o zmianach klimatu). Film ten ma być ponownie udostępniony od 1 września br.

Jak piszą autorzy filmu, „The Face of God” to film o Bogu i naturze, wierze i zmianach klimatycznych, doświadczeniach społeczności prawosławnych na całym świecie, które teraz zmagają się i doświadczają zmian w swoim życiu. To film o pięknie, ekologii, teologii, świętości, naszym stosunku do świata przyrody, miłości, ascezie i o promiennej, żywej ikonie oblicza Boga w stworzeniu. Prezentuje najważniejsze głosy Kościoła, najwyższych rangą hierarchów, naukowców, świeckich przywódców, teologów i społeczności na całym świecie oraz gromadzi świadectwo całego Kościoła dotyczące podstawowego problemu naszych czasów.

Cały film dostępny jest na stronie internetowej: faceofgodfilm.com

Lista dokumentów, książek i artykułów dotyczących ekologii w perspektywie prawosławnej, w tym w języku polskim, dostępna jest także tutaj: ekokosciol.pl