Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Telatyczach

Jerzy Betlejko, 31 sierpnia 2021

W dniach 27-28 sierpnia br., w parafii prawosławnej w Telatyczach, odbyły się uroczystości związane z dorocznymi obchodami święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Dwudniowym uroczystościom przewodniczył proboszcz telatyckiej parafii, ks. prot. Cezary Nowicki, a bogate w treści teologiczne teksty świątecznej hymnografii z wielkim kunsztem wykonywał parafialny chór mieszany.

W dniu 27 sierpnia br. (piątek) odprawiona została świąteczna Wieczernia, podczas której przed Płaszczanicą Przenajświętszej Bogurodzicy po raz pierwszy zabrzmiały słowa troparionu: „W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze”.

W sam dzień święta, 28 sierpnia, ks. prot. Cezary Nowicki odprawił uroczystą Świętą Liturgię, podczas której wygłosił kazanie, podkreślając w nim znaczenie święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. „Bogurodzica jest Matką nas wszystkich, która troszczy się o swoje dzieci, i dlatego – w chwilach radości, ale też smutku – zawsze powinniśmy zwracać się do Niej w naszych modlitwach o orędownictwo przed Jej Synem a naszym Panem, Jezusem Chrystusem” – podkreślił ks. proboszcz.

Na zakończenie uroczystości odbyło się tradycyjne poświęcenie ziół, kwiatów i owoców.

Fotografie: autor, dr Adam Pytel