Ikonografia święta Zaśnięcia Bogurodzicy

tłum. Michał Diemianiuk, 28 sierpnia 2021

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy jest światłe i radosne dla każdego chrześcijanina. W dzień błogosławionej śmierci Matki Bożej cała ludzkość znalazła Modlącą się za nas i Niebiańską Orędowniczkę, Wstawiającą się przed Panem. Zaśnięcie Bogurodzicy, jak i Zmartwychwstanie Chrystusa, symbolizowało podeptanie śmierci i zmartwychwstanie do życia w przyszłym wieku. W II wieku powieść o cielesnym przeniesieniu Najświętszej Dziewicy Marii na niebo zachowała się w dziełach Melitona z Sardes. W IV wieku na tradycję o Zaśnięciu Matki Bożej wskazuje święty biskup Epifaniusz z Cypru.Monaster Stawronikita, Athos, autor - Teofan z Krety


Monaster Stawronikita, Athos, fragment fresku


Początek XIII wieku, Nowogród, Państwowa Galeria Tretiakowska, Moskwa


Bazylika Matki Bożej Większej (wł. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore), Rzym, 1296, fragment


Bazylika Matki Bożej Większej, Rzym, 1296


Bazylika Matki Bożej Większej, Rzym, 1296, fragment


Konstantynopol, X wiek, Paryż, Muzeum Średniowiecza

Ikona z klejmami, Bizancjum, XV wiek


Nowogródzkie Państwowe Zjednoczone Historyczno-Architektoniczne i Artystyczne Muzeum-Rezerwat, XVI wiek


Patmos, monaster św. Jana Teologa, XV wiek


“Pielena” [ros. пелена, ang. podea, gr. ποδέα], Solwyczegodskie Historyczno-Artystyczne Muzeum, XVI-XVII wiek


Bizancjum, XI wiek, kość słoniowa


“Pielena”, Solwyczegodskie Historyczno-Artystyczne Muzeum, XVII wiek


Bizancjum, XV wiek, Turyn, Galleria Sabauda


Książkowa miniatura


Athos, monaster Chilandar, XVII wiek


Serbia, Dečani, XIV wiek


Serbia, Dečani, XIV wiek, fragment

Konstantynopol, mozaika monasteru Chora

Athos, monaster Pantokrator, fragment ikony


Kiryłło-Biełozierskie Historyczno-Architektoniczne i Artystyczne Muzeum-Rezerwat, XV wiek


Wyszywana “pielena”, Państwowe Hisyoryczno-Kulturalne Muzeum-Rezerwat Kreml Moskiewski, XVII wiek


Państwowa Galeria Tretiakowska, Moskwa, XV wiek


Athos, monaster Pantokrator, XVII wiek


Plakietka ze słoniowej kości, koniec X wieku, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork


Bizancjum, XIII wiek, Synaj, fragment tryptyku


XV wiek, Nowogród, Państwowe Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg