Etap końcowy prac przy renowacji zabytkowej stolarki okiennej we wrocławskiej katedrze

ks. Jarosław Biryłko, 26 sierpnia 2021

 Z inicjatywy i błogosławieństwa abp. Jerzego ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej trwa II etap (końcowy) prac przy renowacji zabytkowej stolarki okiennej wraz z witrażami w cerkwi Katedralnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu.

II etap prac zakłada remont 5 okien, najbardziej zdegradowanych i wymagających kontynuacji podjętych w tamtym roku prac.
Zadanie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa mgr Sławomira Oleszczuka - Dyplomowanego Konserwatora Dzieł Sztuki i Witrażysty. Podstawowym założeniem jest zachowanie witraży Adama Stalony- Dobrzańskeigo i przede wszystkim zamontowanie prawidłowo wentylowanych oszkleń ochronnych. Zastosowanie szyb bezpiecznych 3.3.1 w nowych oszkleniach ochronnych zapewnią:
*większe bezpieczeństwo przed aktami wandalizmu, użytkowaniem obiektu i innymi mechanicznymi uszkodzeniami
*większą termoizolację w porównaniu ze zwykłymi szybami
*wyciszenie wnętrza
Okna zostaną zdemontowane, podane pracom konserwatorkom zgodnie ze sztuką konserwatorską i pracami opisanymi w programie prac, a następnie ponownie zamontowane i zabezpieczone.

Całkowity koszt zadania przewidziany na ten rok wynosi: 201 127,55 zł. Na ten cel pozyskano środki finansowe w kwocie 200 tys. zł, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, MSWiA (Fundusz kościelny), a pozostałą kwotę stanowi wkład własny.

Wszystkich tych, którzy chcieli by wesprzeć wspaniałą inicjatywę przywracania blasku świątyni katedralnej prosimy o wsparcie i wpłaty na:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
ul. Św. Mikołaja 40
50-128 Wrocław
PKO: 54 1020 5242 0000 2802 0150 2988