Nowy diakon w Cerkwi prawosławnej w Polsce

orthodox.pl, 23 sierpnia 2021

W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku, głównej św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystował Jego Ekscelencja biskup Paweł, duchowieństwo katedry oraz przybyli goście. Śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Sergiusza Bowtruczuka.

Po odczytaniu św. Ewangelii homilię wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który odnosząc się do trwającego okresu święta Przemienienia Pańskiego wskazał na nieoceniony wkład Stwórcy w dzieło zbawienia ludzkości. Bóg dokonuje tego wszystkiego, byśmy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Nawiązując do niedzielnego czytania ewangelicznego, metropolita Sawa wyszczególnił jego przesłanie: „Dlaczego zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt 14,31). Owo pytanie dotyczy każdego z nas. Chrześcijanie nie mogą tracić nadziei, padać duchem, a są zobligowani do zachowywania nieustannej pamięci o tym, że Chrystus zawsze jest obok nas. Niezależnie od tego, jak brudne i złożone jest „morze naszego życia”, Zbawiciel mówi: Nie bój się, jestem tu! – wyliczał hierarcha.

W dalszej części homilii Jego Eminencja nawiązał do listu apostoła Pawła, który przypomina, że nasze ciało jest świątynią Świętego Ducha, o którą należy troszczyć się przed duchowym spustoszeniem. Zadaniem uczniów Chrystusa jest świadczenie o tym, że Chrystus jest Synem Bożym, życiem, drogą i prawdą, my zaś będąc świątynią Świętego Ducha musimy nieść w otaczający świat pokój i światło Taboru.

W trakcie św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i studentowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Michałowi Wróblewskiemu.

Diakon Michał Wróblewski urodził się w 1996 roku w Bielsku Podlaskim, w rodzinie ks. Jana i Julity Wróblewskich. Od najmłodszych lat związany był z białostocką katedrą św. Mikołaja, gdzie przysługiwał, śpiewał w chórze młodzieżowym oraz w chórze „Filoi”. W latach 2016-2020 był subdiakonem arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, z rąk którego w 2015 roku przyjął chirotesję lektorską. Po ukończeniu w 2015 roku XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 2020 roku ukończył naukę w powyższej uczelni obroną pracy licencjackiej pt. „Psalmy jako uniwersalny wzór relacji pomiędzy Bogiem, a człowiekiem”. Obecnie kontynuuje naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wraz z początkiem 2021 roku został mianowany dyrygentem-psalmistą w Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. 14 maja 2021 roku otrzymał sakrament małżeństwa z Olgą Pugacewicz.

zdjęcia: ks. Andrzej Misiejuk, ks. Łukasz Koleda

za: orthodox.pl