Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej - odcinek 9 i 10

Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej, 23 sierpnia 2021

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka o Muzyce Cerkiewnej w Rzeczypospolitej na kanale YouTube Łukasza Hajduczeni.

Łukasz Hajduczenia, śpiewak i teolog prawosławny, opowiada o wielusetletniej tradycji cerkiewnego śpiewu w Rzeczypospolitej.

W odcinku "Muzyczność liturgii" dokonana została analiza formy nabożeństwa prawosławnego, na przykładach konkretnych momentów. Liturgia posiada bardzo określony program oddziaływania na człowieka. Wyrażony jest on w specyficznym języku artystycznym, którego kanwę stanowi muzyka. Jej parametry muszą odpowiadać traktowaniu przestrzeni swiątyni oraz uwzględniać cykl dobowy nabożeństw, związany ze światłem każdej pory dnia i nocy. Wyznacza to charakterystykę swoistego teatru, który odbywa się podczas akcji liturgicznej. Człowiek z definicji nie ma możliwości być w tym teatrze widzem, a tylko i wyłącznie współtwórcą.

W filmie są zawarte fragmenty z nabożeństw w Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej, na których śpiewa Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej "Katapetasma" pod dyrekcją Łukasza Hajduczenia.W odcinku "Międzywojnie", na przykładzie relacji z koncertu poświęconego Metropolicie Dionizemu, jest przeanalizowany sposób podejścia do twórczości i wykonawstwa śpiewów cerkiewnych w okresie międzywojennym. Czas ten wyróżnia się wykorzystywaniem bazy kompozytorskiej poprzedniego stulecia, ale jednocześnie podejmuje próby nowej twórczości, z uwzględnieniem osiągnięć awangardy. Przykładem na to jest zarejestrowana niedawno, pierwszy raz po wojnie, kantata, napisana z okazji 10 - lecia piastowania tronu zwierzchnika PAKP przez Metropolitę Dionizego. Jej autorem jest Dimitri Orłow, uczeń słynnych Waleriana Bierdiajewa oraz Karola Szymanowskiego. Koncert ponadto zawiera utwory takich kompozytorów jak Sviridov, Czesnakow, Fortunato czy Kastalski.

Występ odbył się podczas wystawy o Metropolicie Dionizym w Akademii Supraskiej, przy udziale zjednoczonego kolektywu chóralnego, składającego się z zespołów "Armonia", "Fili", "Pathos" i "Katapetasma". Całość poprowadził Łukasz Hajduczenia.Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania i subskrybowania!