Święto Przemienienia Pańskiego w Sakach

bracia monasteru św. Dymitra, 21 sierpnia 2021

Jak co roku, w dniach 18-19 sierpnia, w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach uroczyście obchodzono święto Przemienienia Pańskiego. Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie, któremu przewodniczył ks. mitrat Jan Troc. O godzinie 23.00 odczytano akatyst do patrona monasteru św. Dymitra Sołuńskiego.

Pierwsza świąteczna św. Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej ks. Marek Kuczyński, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę indywidualnego wysiłku ascetycznego. Ksiądz Marek zaznaczył, że nikt za nas samych nie pomodli się, nie będzie pościł, nikt za nas nie będzie czynił pokłonów. W czasie nocnej św. Liturgii niemal wszyscy, licznie przybyli wierni przystąpili do św. Eucharystii. Po nabożeństwie tradycyjnie nastąpiła wspólna agapa.

Świąteczny poranek rozpoczęło poświęcenie wody, następnie o godzinie 9.00 ponownie odsłużono akatyst do św. Dymitra. Na św. Liturgię, która rozpoczęła się o godzinie 10.00, przybyli liczni duchowni i rzesze wiernych. Kazanie po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił ks. Paweł Szwed. Zwrócił on uwagę na fakt, że w momencie przemienienia się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa apostołowie odczuli niewypowiedzianą radość. Nie chcieli opuszczać miejsca, w którym znajdowali się. Każdy człowiek uczestniczący w życiu Cerkwi może odczuć podobny stan. Dzięki życiu sakramentalnemu każdy wierny może odczuć bezpośrednią obecność Boga i może sukcesywnie przemieniać siebie na wzór Chrystusowy.

Również w czasie tej św. Liturgii bardzo wielu wiernych przystąpiło do św. Eucharystii. Świąteczne uroczystości w Sakach zakończyła procesja wokół cerkwi, w trakcie której poświęcone zostały przyniesione przez wiernych owoce. Po niej słowo zabrał ks. mitrat Andrzej Jakimiuk. Podkreślił rolę, jaką odgrywały i odgrywają dla Cerkwi monastery. To z nich zawsze wypływało gorące pragnienie życia w duchu Ewangelii. Kończąc uroczystości Przemienienia Pańskiego, ihumen Włodzimierz podziękował wszystkim przybyłym duchownym i wiernym, a także zwyczajem monasterskim zaprosił wszystkich na wspólny posiłek.

za: orthodox.pl

Fotografie: Łukasz Troc