Święcenia diakońskie w Warszawie

orthodox.pl, 16 sierpnia 2021

15 sierpnia 2021 roku, w VIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, głównej św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry oraz przybyli goście. Śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Rafała Dmitruka.

Po odczytaniu św. Ewangelii homilię wygłosił metropolita Sawa, który w oparciu o cud rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb, wskazał na konieczność posiadania przez każdego prawosławnego wiernego głębokiej i niezachwianej wiary. Jego Eminencja powiedział m.in., że Chrystus stojący w centrum wszechświata i życia chrześcijan, objawia boskie energie w celu wzmocnienia wiary każdego człowieka. Zadaniem ucznia Chrystusa jest otwarcie się na łaskę Bożą i nieustanne pogłębianie wiary. Podając liczne ewangeliczne przykłady m. in. córki kobiety kananejskiej, opętanej przez złego ducha, setnika, hierarcha zaznaczył, że wiara jest tym, co nadaje życiu sens i pomaga przezwyciężyć życiowe przeciwności. Mała wiara, pełna wątpliwości i zwątpień, jest wykorzystywana przez wroga ludzkości w celu odciągnięcia człowieka od zbawiennej drogi prowadzącej do Królestwa Bożego. Dlatego też wierze powinna towarzyszyć nieustanna modlitwa. Gdy nie ma wiary i modlitwy, wówczas pojawiają się wątpliwości, różnego rodzaju tendencje nie mające nic wspólnego z nauczaniem Cerkwi prawosławnej, a niekiedy zaprzeczające wierze. Zdaniem Jego Eminencji każdy prawosławny powinien być bohaterem w wierze. Podsumowując metropolita Sawa wyszczególnił myśl, zgodnie z którą cała filozofia życia chrześcijańskiego zawiera się w tym, by wierzyć w Chrystusa i żyć zgodnie z tą wiarą.

W trakcie św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i studentowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Mateuszowi Jaszczukowi.

Diakon Mateusz Jaszczuk
urodził się w 1996 roku w Białej Podlaskiej. Edukację szkolną rozpoczął w rodzinnym mieście, następnie kontynuował ją w Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w Technikum Elektrycznym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości. W 2016 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 4 grudnia 2018 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy otrzymał chirotesję lektorską. W 2019 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obroną pracy licencjackiej nt. „Tendencje neounijne w Polsce w XX w. jako kontinuum celów Rzymu do subordynacji Kościoła prawosławnego”. Od 2019 roku kontynuuje studia wyższe w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 2010 – 2016 działał w strukturach Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. 25 lipca 2021 roku otrzymał sakrament małżeństwa z Aleksandrą Honczar.

zdjęcia: Piotr Awksentijuk

za: orthodox.pl