Święto patronalne zabytkowej cerkwi w Szczebrzeszynie

Ks. Korneliusz Wilkiel, 16 sierpnia 2021

15 sierpnia 2021 r. w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie miały miejsce uroczystości liturgiczne święta patronalnego – Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

Świątecznej Boskiej liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Tarnogrodzie w koncelebrze dziekana okręgu zamojskiego ks. mitrata Witolda Charkiewicza, proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja w Zamościu; ks.
Dariusza Wasiluka, proboszcza parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim oraz ks. Korneliusza Wilkiel, administratora szczebrzeskiej cerkwi.

Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał kameralny chór „SACRUM” z Lublina pod kierownictwem Angeliki Iwaniuk.

Po odczytaniu dwóch fragmentów Ewangelii, niedzielnego oraz świątecznego, ze słowem homilii do wiernych zwrócił się ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta – Henryk Matej; sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz radna powiatu zamojskiego - Pani Maria Loc-Oczkoś, która tego dnia reprezentowała również Starostę Powiatu Zamojskiego - Stanisława Grześko; zastępca burmistrza – Zbigniew Paprocha; przewodniczący rady miasta – Zbigniew Złomańczuk; kierownik referatu gospodarki nieruchomościami UM Szczebrzeszyn – Przemysław Cieszkowski; kierownik referatu budownictwa UM Szczebrzeszyn – Tomasz Ciurysek oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Sławomir Kalita.

Zwieńczeniem uroczystości był świąteczny molebien oraz poświęcenie ziół i kwiatów. W swym podsumowującym słowie ks. Korneliusz Wilkiel podziękował za obecność, wspólną modlitwę oraz owocną współpracę duchowieństwu oraz przedstawicielom władz samorządowych. Na ręce dyrektora MDK w Szczebrzeszynie duchowny przekazał podziękowania dla pracowników MDK za to, że na co dzień opiekują się zabytkową świątynią w Szczebrzeszynie oraz udostępniają ją turystom. Słowa wdzięczności zostały również skierowane pod adresem wszystkich wiernych, jak również obecnych podczas nabożeństwa sympatyków prawosławnej świątyni w Szczebrzeszynie.

Duchowny zaprosił następnie do wysłuchania koncertu muzyki cerkiewnej, który mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu powiatu zamojskiego oraz miasta Szczebrzeszyna.

Z woli Bożej w 2006 r. XVI-wieczna cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie ponownie stała się własnością Kościoła prawosławnego. Od tego czasu wierni prawosławni, jak również sympatycy tradycji prawosławnej, mogą modlić się w najstarszej murowanej cerkwi w Polsce będącej w posiadaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jak wiemy w Szczebrzeszynie niestety nie ma prawosławnych wiernych, lecz dokładamy wszelkich starań, aby pomimo wszystko cerkiew ta nie stała się muzeum czy też tylko atrakcją dla turystów. Dlatego też w każdą II i IV niedzielę miesiąca sprawowana jest tam wieczernia z czytaniem akatystu, a w dniu święta patronalnego Boska Liturgia.

Foto: Jan Bogdan, Andrzej Wilkiel