Pielgrzymka kajakowa do Supraśla

Aleksandra Jarosławska , 12 sierpnia 2021

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w dniu 9 sierpnia z Nowosiółek wyruszyła jubileuszowa X kajakowa pielgrzymka do Supraśla.

Po porannej Boskiej Liturgii sprawowanej w miejscowej kapliczce, pielgrzymi udali się w kierunku rzeki. W kajakach z pomocą Bożą dopłynęli do celu i uczestniczyli w nabożeństwie z okazji Święta Supraskiej Ikony Matki Bożej.


Fot. Zdjęcie grupowe: Olga Kochanowicz, pozostałe: Aleksandra Jarosławska