Zaśnięcie sprawiedliwej Anny w Międzylesiu

protodiakon Rafał Dmitruk, 10 sierpnia 2021

7 sierpnia jest szczególnym dniem w życiu międzyleskiej parafii Dekanatu Terespolskiego. W tym dniu uroczyście świętowana jest pamięć patronki miejscowej świątyni, sprawiedliwej Anny, matki Przenajświętszej Bogurodzicy. Świętą Liturgię celebrował ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencja arcybiskup Abel w asyście licznie zgromadzonych duchownych.

Podczas św. Liturgii słowo pouczenia do przybyłych wiernych skierował arcybiskup Abel. Hierarcha zwrócił szczególną uwagę na problemy związane z pandemią i jej negatywnym oddziaływaniem na całokształt chrześcijańskiego życia. Jego Ekscelencja podkreślił, że w jakimś stopniu życie duchowe człowieka zostało zachwiane, ale dzięki naśladowaniu świętych takich jak sprawiedliwa Anna, możemy powrócić do równowagi duchowej. Na przykładzie św. Anny hierarcha wyjaśnił, że tym, w którym powinniśmy pokładać całkowitą nadzieję, jest sam Bóg.

Po św. Liturgii odbyła się procesja wokół cerkwi, gdzie przy pamiątkowym krzyżu upamiętniającym akcję burzenia cerkwi na tym terenie odprawione zostało nabożeństwo za zmarłych. Podczas nabożeństwa wspomniano wszystkich niosących posługę duszpasterską w międzyleskiej cerkwi oraz miejscowych wiernych.

Na zakończenie uroczystości w Międzylesiu ze słowami podziękowania zwrócił się ks. mitrat Jan Dmitruk, który wyraził wdzięczność Jego Ekscelencji za modlitwę i pouczenie oraz podkreślił ważność eucharystycznej jedności i obecność ordynariusza diecezji.

Święta sprawiedliwa Anno módl się za nami do Boga!

zdjęcia: autor, Grażyna Hankiewicz, Władysław Szołucha

za: orthodox.pl