Uroczystości oświęcenia krzyża i placu pod budowę Cerkwi w Opolu

ks. Grzegorz Cebulski, 09 sierpnia 2021

W dniu 7 sierpnia 2021 roku, czyli liturgicznego wspomnienia Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny, matki Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi, w Opolu, w parafii p.w. Ikony Poczajowskiej MB miało miejsce historyczne wydarzenie, jakim było pierwsze w historii tego miasta sprawowanie prawosławnej biskupiej Boskiej Liturgii, której przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.

Miejscem prawosławnej modlitwy w Opolu od 2 lat jest zimowa kaplica w rzymskokatolickiej parafii śww. Apostołów Piotra i Pawła. Ordynariusz diecezji arcybiskup Jerzy został przywitany przez ukwiecony śpiew dzieci, a następnie przez proboszcza ks. mitrata Eustachego Stracha. Na święto przybyli także duchowni: ks. prot. ppłk rez. Mirosław Cidiło, ks. prot. dr Piotr Nikolski, o.ihumen Spirydon (Kuziak), ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz, ks. diakon dr Andrzej Ważowski. Dla wsparcia śpiewających wspólnoty w Opolu, dołączył ks. prot. Grzegorz Cebulski wraz dwoma chórzystami chóru „Oktoich”.

Od samego początku na uroczystości był także obecny gospodarz świątyni - proboszcz parafii śww. Apostołów Piotra i Pawła ks. kanonik Rudolf Świerc.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem homilii zwrócił się ks. Piotr Nikolski, przypominając zgromadzonym o potrzebie stania się każdego z nas duchową świątynią Boga - na wzór Przenajświętszej Bogurodzicy, poprzez łaskę, która osobliwie udziela się wiernym zgromadzonym eucharystycznie w Imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa w ziemskich świątyniach. Słowa te znalazły odzwierciedlenie w licznie przystępujących tego dnia do św. Komunii – tak dzieciach, jak i dorosłych. Przesłanie wygłoszone po Boskiej Liturgii przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Jerzego objęło swoją treścią wspomnienie o trwających dziesięciolecia perturbacjach w pozyskaniu godziwego miejsca na zbudowanie prawosławnej świątyni, z wyrażoną jednoczesną głęboką wdzięcznością za okazaną życzliwość ze strony rzymskokatolickiego ordynariusza opolskiego ks. bp. Andrzeja Czaję.

Podziękowania za możliwość korzystania z dotychczasowej lokalizacji zostały złożone na ręce proboszcza parafii śww. Apostołów Piotra i Pawła ks. Rudolfa Świerca. Ciepłe słowa podzięki i uznania za niesioną niełatwą posługę usłyszał także ks. mitrat Eustachy Strach, gorliwy i oddany duszpasterz Cerkwi.

Zwieńczenie świątecznego dnia przeniosło się na plac przy ul. Dworskiej, w zachodniej części miasta, gdzie Arcybiskup Jerzy z pełnym zawierzeniem i ufnością w Boże błogosławieństwo, dokonał poświęcenia krzyża, utwierdzonego jako zalążek - punkt wyjścia - dla trudu budowy cerkwi w Opolu.

za: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl