Nabożeństwo w intencji Ś.P. Mikołaja Nazaruka

Halina Borowik, 07 sierpnia 2021

6 sierpnia 2021 r. w Cerkwi Św. Proroka Eliasza odbyło się św. Liturgia oraz panichida za spokój duszy Ś.P. Mikołaja - przewodniczącego Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego Koła Nr 1 w Białymstoku.

Czas szybko płynie…. mija kolejne lato… już 40 dni nie ma wśród żywych naszego brata w Chrystusie Mikołaja…

W ten niezwykły sierpniowy, ale bardzo deszczowy poranek, na cmentarzu przy cerkwi św. Proroka Eliasza panuje niecodzienny ruch. Dzwonią dzwony cerkiewne, a ludzie podążają do grobu Ś.P. Mikołaja Nazaruka, by zapalić światełka zniczy, a następnie śpieszą się do świątyni na nabożeństwo żałobne, by wznieść modlitwy i zapalić świece w intencji zmarłego.

Zgodnie z nauką Cerkwi Prawosławnej w czterdziesty dzień po śmierci człowieka odbywa się Sąd Boży nad duszą ludzką i wówczas określa się jej dola do czasu Drugiego Przyjścia Chrystusa.

Żona zmarłego, Pani Irena, w 40-ty dzień po śmierci męża zaprosiła na tę niezwykłą Boską Liturgię rodzinę, znajomych, sąsiadów i delegację Bratczyków naszego koła, przedstawiciela z Zarządu Głównego oraz przewodniczących bractw terenowych z Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Ełku.

Nie zważając na pogodę i wakacyjny, urlopowy czas wszyscy zaproszeni przybyli, by pomodlić się o upokojenije duszy Ś.P. Mikołaja.

Nabożeństwo żałobne celebrował o. archimandryta Sergiusz - opiekun duchowy Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Koła nr 1 wraz z miejscowym klerem parafii św. Proroka Eliasza.

Zgodnie z właściwym zrozumieniem, że żałobna modlitwa jest bardziej skuteczna, gdy w czasie Św. Liturgii przystępuje się do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, wielu modlących również wzięło udział w sakramentach.

Po panichidzie wszyscy udali się na modlitwę i poświęcenie grobu Ś.P. Mikołaja. Przy grobie o. archimandryta Sergiusz wygłosił naukę na temat celu i znaczenia naszego życia chrześcijańskiego, powołując się na przykłady z życia zmarłego Mikołaja Nazaruka, pełnego poświęceń, modlitwy i udziału w nabożeństwach i życiu cerkiewnym.

Żona Ś.P. Mikołaja przy grobie złożyła serdeczne podziękowania celebrującym nabożeństwo duchownym za modlitwę i modlącym się oraz zaprosiła na obiad wszystkich obecnych.

W czasie obiadu głos zabrał ks. mitrat Anatol Fiedoruk, proboszcz parafii św. Proroka Eliasza, który zwrócił uwagę na niezwykłe zaangażowanie zmarłego Ś.P. Mikołaja Nazaruka w życie cerkiewne i parafialne. Pan Mikołaj pełnił funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej i do ostatnich dni swego życia dzwonił i był gotów do podjęcia różnych decyzji. Dziękując za zaangażowanie ks. Anatol zwrócił się do żony zmarłego podkreślając rolę małżeństwa w Cerkwi Prawosławnej i docenił Jej wspieranie małżonka.

Halina Borowik, zachęcając wszystkich obecnych do wspomnień o Ś.P Mikołaju, zwróciła uwagę na Jego niezwykłe zdyscyplinowanie życiowe. Był wykształconym człowiekiem Wojska Polskiego. Umiejętnie wykorzystywał swą energię w życiu Cerkwi i naszego Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego.

Jerzy Półjanowicz, były wojewoda miasta Białegostoku, aktywny działacz Bractwa i zastępca zmarłego przewodniczącego, wspominał wielkie zaangażowanie i wspólne przeżywanie dotyczące spraw Bractwowych.

Jan Smyk – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Bractwa w swym wystąpieniu mówił o wieloletniej przynależności zmarłego Mikołaja Nazaruka do Zarządu Głównego i podkreślił ogromną efektywność i rolę w bieżących pracach.

Halina Malesiak - przewodnicząca z Ełku, podkreślając wieloletnią efektywną współpracę kół z Ełku i Białegostoku, zachwycała się Ś.P. Mikołaja zdyscyplinowaniem w modlitwie i w pracy bractwowej, a zarazem pełnią radości w życiu towarzyskim.

Aleksy Mularczyk, były przewodniczący naszego bractwa, w swych wspomnieniach określił zmarłego jako człowieka niezwykle prawdomównego i zawsze gotowego do okazania pomocy.

Jerzy Maleszewski - przewodniczący koła z Bielska Podlaskiego wypowiedział piękne słowa odnośnie wspólnego pielgrzymowania ze Ś.P. Mikołajem i efektywności współpracy w Zarządzie.

Przewodnicząca Bractwa z Hajnówki - Lucyna Ruszak - podzieliła się wspomnieniami wspólnego organizowania z Mikołajem pielgrzymki na Białoruś, udziałem w nabożeństwach i wzajemnym doradztwem.

Wiera Greczan jako wieloletni członek Bractwa w swych wspomnieniach podkreśliła wielkie doświadczenie i nieoceniony wkład w efektywność i zaangażowanie zmarłego Mikołaja, pełniącego wieloletnią funkcję przewodniczącego naszego koła.

Wiera Wawrzeniuk wspominała Ś.P Mikołaja jako niezwykłego człowieka i dobrego sąsiada.
Żona Irena dziękując wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę wspominała zmarłego męża jako wspaniałego towarzysza życia małżeńskiego, modlitewnego oraz podkreślała fakt wzajemnego wspierania zawodowego.

Każdy z uczestników tego modlitewnego spotkania chciał coś powiedzieć o Ś.P. Mikołaju… ale oczy pełne łez nie pozwalały się skupić.

Wszyscy zapewniali o modlitewnej pamięci o Ś.P. Mikołaju.

„So swiatymi upokoj, Chrystie, duszu raba Twojeho Nikołaja,
Idieże niest’ bolezn’, ni pieczal, ni wozdychanije,
no żyzn’biezkoniecznaja.”


Fotografie: Alina Mikołajczuk