Warszawa: święto stołecznej katedry

ks. Łukasz Koleda, 05 sierpnia 2021

Każda świątynia, na podobieństwo człowieka, posiada swego anioła stróża, który jest z nią nierozłącznie związany. Święta Maria Magdalena jest aniołem stróżem prawosławia w Polsce. Warszawska katedra wraz ze swoją patronką, głosicielką Zmartwychwstałego, towarzyszą losom Cerkwi w Polsce, stając się jej obrazem, żywymi świadkami i uczestnikami jej życia.

Cerkiew św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze została świątynią katedralną w pewien wyjątkowy sposób. Praska cerkiew była świątynią parafialną, wzniesioną dla prawosławnej ludności Pragi, gdzie na Dworcu Wileńskim pracowała wielka liczba pracowników kolei. Po odrodzeniu Rzeczypospolitej, praska świątynia jako największa z trzech zachowanych świątyń warszawskich, po cerkwi na Podwalu i cmentarnej cerkwi na Woli, została wybrana katedralną świątynią Warszawy. W ten sposób św. Maria Magdalena została patronką Cerkwi prawosławnej w Polsce. Znalazło to również swój wyraz w tym, że głównym orderem Cerkwi w Polsce stał się Order imienia św. Marii Magdaleny.

Katedra św. Marii Magdaleny to także wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Trudno wyobrazić sobie Warszawę bez kopuł prawosławnej katedry. Praska cerkiew była świadkiem najważniejszych wydarzeń w życiu prawosławia w Polsce. To tu, w 1925 roku została uroczyście ogłoszona autokefalia Cerkwi prawosławnej w Polsce. W świątyni św. Marii Magdaleny nieraz bywał marszałek Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, monarchowie państw prawosławnych składający oficjalne wizyty w międzywojennej Polsce. Katedrę warszawską odwiedzili wszyscy zwierzchnicy lokalnych Cerkwi prawosławnych oraz przedstawiciele władz państwowych i zagraniczni dygnitarze. Święto to jest ważne dla Cerkwi prawosławnej w Polsce, mieszkańców stolicy oraz Diecezji Warszawsko – Bielskiej. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości cerkiewne. Każdego dnia sprawowana jest tu św. Liturgia. To w jej murach codziennie warszawiacy zostawiają swoje modlitwy, prośby, dziękczynienia i troski.

W wigilię dnia pamięci św. Marii Magdaleny odsłużone zostało całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, warszawskiego duchowieństwa oraz przybyłych gości. W samym dniu święta, o godzinie 7.00 odprawiono św. Liturgię dla osób pracujących. Bezpośrednio po św. Liturgii poświęcono wodę. O godzinie 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia celebrowana przez Jego Eminencję metropolitę Sawę, któremu asystowali Ich Ekscelencje: arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, biskup supraski Andrzej, duchowieństwo okręgu warszawskiego, a także goście. Miłym akcentem uroczystości była obecność kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy, która rozpoczęła swą peregrynację po Polsce.

Po odczytaniu Ewangelii homilię wygłosił arcybiskup Abel, który w oparciu o życie św. Marii Magdaleny ukazał ją jako głosicielkę radości paschalnej. Za swe trudy w zwiastowaniu dobrej nowiny, święta została uznana przez Cerkiew jako równa apostołom oraz zaliczona w poczet niewiast niosących aromaty. Nikt inny, jak Maria Magdalena, nie bał się pójść do cesarza Tyberiusza, aby objawić mu radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jego Ekscelencja zwrócił także uwagę na obecność kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy w stołecznej katedrze, jako wielkiej świętości i dziedzictwa umęczonej Chełmszczyzny. Arcybiskup Abel zachęcał, aby peregrynacja ikony stała się impulsem do głębszego przenikania w życie duchowe naszej Cerkwi, wychowania młodego pokolenia w tradycji przodków i czerpania radości z obecności Bogurodzicy wśród nas.

W trakcie św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, subdiakonowi Krzysztofowi Szeremecie.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych świąteczne uroczystości zakończyła doksologia i gromki śpiew polichronionu w świątyni katedralnej. Po niej głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który wskazał na paschalną radość niesioną w świat przez św. Marię Magdalenę. Hierarcha podkreślił, że święta jest obrazem każdego z nas, człowieka upadłego i grzesznego. Maria Magdalena była kobietą grzeszną, z której Chrystus wypędził siedem demonów, tym samym oczyszczając serce niewiasty, czyniąc je godnym przyjęcia wiary i miłości Chrystusa. Wyłącznie dzięki łasce Chrystusa natura ludzka może ulec przemianie. Łaskę możemy otrzymać wyłącznie w Cerkwi, kiedy całe nasze życia toczy się w Cerkwi i wokół Cerkwi – konkludował hierarcha. Jego Eminencja powiedział, że sens obchodzenia dnia pamięci świętych zawiera się w tym, że wspominając świętego bądź wydarzenie świąteczne, odnawiamy oraz uduchowiamy swoją osobę, a następnie otaczający świat, społeczność, w której żyjemy, a także nasze rodziny. Brak zrozumienia tego jest źródłem szeroko rozumianego kryzysu w sensie duchowym, państwowym oraz ogólnoświatowym.

Kończąc, metropolita Sawa wyraził wdzięczność wszystkim przybyłym na święto, będące świętem pełni Cerkwi prawosławnej w Polsce. Podziękowania skierowane zostały na ręce przybyłych hierarchów, duchowieństwa, stanu mniszego, kleru katedry na czele z jej proboszczem ks. protoprezbitrem Anatolem Szydłowskim, chórów katedralnych, solenizantek oraz wszystkich tych, którzy trudzą się na co dzień przy stołecznej katedrze.

Zwracając się do nowowyświęconego diakona Jego Eminencja powiedział, że po czasie studiów w stołecznych szkołach teologicznych, nadszedł czas, by stanąć przy św. ołtarzu Pańskim i przekroczyć próg królewskiej bramy. Z tego miejsca, z progu prezbiterium należy głosić światu Króla Chwały, początkowo w służbie diakońskiej, a następnie kapłańskiej. Metropolita Sawa podziękował rodzicom diakona Krzysztofa za wychowanie i oddanie syna na służbę Chrystusowi i Cerkwi. Podziękowania skierowane zostały na ręce ks. mitrata Mikołaja Ostapczuka, gdyż w cieniu gródeckiej cerkwi i jego opieki duchowej wzrastał nowy diakon. Arcypasterskie słowo zakończyły życzenia Bożej pomocy i głębokiej wiary, tak niezbędnej w pokonywaniu wszelkich trudności.

Świąteczne uroczystości w Warszawie zakończyły podziękowania ks. protoprezbitra Anatola Szydłowskiego.

Diakon Krzysztof Szeremeta urodził się w 1996 roku w Białymstoku. Edukację szkolną rozpoczął w Gródku, następnie kontynuował ją w Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów, także w Gródku. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości. W 2015 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 4 grudnia 2016 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy otrzymał chirotesję lektorską. 17 czerwca 2018 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obroną pracy licencjackiej pt. „Kanoniczo – liturgiczna problematyka Sakramentu Chrztu Świętego”. Studia wyższe kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na której obronił pracę magisterską pt. „Sobota Łazarza i święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy – studium liturgiczne”. 1 lipca 2020 roku został zatrudniony w Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski na stanowisku referenta. 13 czerwca 2021 roku otrzymał sakrament małżeństwa z Katarzyną Charkiewicz.

Święta równa apostołom Mario Magdaleno módl się za nami do Boga!

Zdjęcia: Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.pl