Zakończył się Święty i Wielki Sobór

Jarosław Charkiewicz, 28 czerwca 2016

W niedzielę Wszystkich Świętych (26 czerwca) zwierzchnicy poszczególnych Cerkwi wraz z delegacjami uczestniczyli w św. Liturgii celebrowanej przez patriarchę konstantynopolitańskiego Bartłomieja w asyście zwierzchników dziewięciu Cerkwi. Tym samym w soborze świętych Piotra i Pawła w mieście Chania zakończył się Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej.

Przybywających do cerkwi zwierzchników witał miejscowy biskup – metropolita Kidonii i Apokoronos Damaskinos, orkiestra wojskowa i kompania reprezentacyjna kilku rodzajów wojsk. Wchodzących do świątyni hierarchów witali zaś rzucanymi pod nogi płatkami róż ubrani w narodowe stroje Kreteńczycy, a przed wejściem do świątyni każdy zwierzchnik wypuszczał w niebo białego gołębia na znak pokoju.

Po czytaniu Ewangelii zostało odczytane przesłanie Świętego i Wielkiego Soboru skierowane do wiernych. Stanowi ono resume Orędzia, które zostało przyjęte poprzedniego dnia. Dokument porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące miejsca Cerkwi w społeczeństwie oraz udziela odpowiedzi na szereg kwestii nurtujących współczesnego człowieka i wskazujących mu właściwe, cerkiewne postawy wobec zagrożeń, z jakimi on na co dzień się spotyka.

Na zakończenie św. Liturgii do zabranych w świątyni i wokół niej (Liturgia była transmitowana na żywo w internecie, a na zewnątrz cerkwi pokazywana na telebimie) z homilią zwrócił się patriarcha Bartłomiej. Akcentował w niej soborowy charakter Cerkwi, podkreślając, że decyzje, które podjął Święty i Wielki Sobór powinny być obecnie wcielane w życie lokalnych Cerkwi prawosławnych. Dodał, że soborowość jest jeszcze jednym, obok jedności, świętości, powszechności i apostolskości, atrybutem, który charakteryzuje Cerkiew. Jeżeli – powiedział – XXI wiek ma być stuleciem Prawosławia, to Święty i Wielki Sobór naszej Świętej Cerkwi, z łaski Boga, wyznawanego w Trójcy, który jest Panem wszystkiego, położył kamień węgielny pod realizację tej miłej Bogu wizji.

Po św. Liturgii uczestnicy Soboru udali się do położonego kilkanaście kilometrów od miasta Chania żeńskiego monasteru ikony Matki Bożej „Źródło Życia”. Podczas posiłku nastąpiła wymiana oficjalnych toastów między metropolitą Kydonii i Apokoronos Damaskinosem i arcybiskupem Tirany, Durres i całej Albanii Anastazym. Na zakończenie głos zabrali również patriarcha Bartłomiej i przełożona monasteru.

Następnie miała miejsce ceremonia podpisania przez zwierzchników Orędzia Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej, jak też przez zwierzchników i hierarchów ostatniego, szóstego dokumentu soborowego pt. „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim”. W poprzednich dniach podpisano pięć innych dokumentów soborowych: „Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie” „Prawosławna diaspora”, „Autonomia i sposób jej ogłaszania”, „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj” oraz „Sakrament małżeństwa i jego przeszkody”. Tym samym Sobór przyjął wszystkie zaplanowane w programie obrad dokumenty. Wszystkie wraz z Orędziem zostały już opublikowane w czterech językach na oficjalnej stronie Soboru: www.holycouncil.org. Tam też znajdują się materiały wideo, audio i archiwum fotografii związanych z Soborem.

fot. autor

za: orthodox.pl