77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

orthodox.pl, 02 sierpnia 2021

1 sierpnia br., w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski sprawował w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Liturgię w intencji powstańców oraz ofiar powstania. Po św. Liturgii pod przewodnictwem Jego Eminencji odprawiono nabożeństwo żałobne przy pomniku upamiętniającym synów ks. protoprezbitra Szymona Fedorońko: podchorążego Oresta i podchorążego Wiaczesława.

W pierwszych dniach powstania rozstrzelani zostali studenci i wykładowcy Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród ofiar znaleźli się: mgr Aleksander Panin, Mikołaj Kulczycki, Jan Sawko, Piotr Turowski oraz inni. Łącznie 17 osób. Na warszawskiej Woli rozstrzelano dzieci i personel prawosławnego sierocińca. Łącznie 100 osób. Wraz z nimi zginęli: archimandryta Teofan Protasiewicz, proboszcz parafii św. Jana na Woli, ks. Antoni Kaliszewicz z rodziną, wikariusz parafii św. Jana na Woli, matuszka Antonina Teodorowicz, żona byłego proboszcza katedry metropolitalnej w Warszawie oraz wiele innych osób wyznania prawosławnego.

Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Walka rozpoczęła się 1 sierpnia 1944r., trwając 63 dni. Powstanie przyniosło zagładę miastu, śmierć blisko 200 tys. osób oraz wypędzenie pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy.

Wiecznaja pamiat’! Chwała Bohaterom!

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcia: ks. Ł. Koleda

za: orthodox.pl