Uroczystości ku czci św. Serafima w Kostomłotach

ks. Michał Wasilczyk, 01 sierpnia 2021

Tradycyjnie już po raz osiemnasty społeczność prawosławna nadbużańskich okolic diecezji lubelsko – chełmskiej oraz liczni pielgrzymi z całej Polski gromadzą się w Kostomłotach na uroczystościach ku czci św. Serafima z Sarowa.

Prawosławni mieszkańcy wsi Kostomłoty długo musieli czekać tego błogosławionego momentu, kiedy po tragicznych w skutkach deportacjach, akcji burzenia cerkwi, akcjach rewindykacyjno – polonizacyjnych oraz wprowadzania neounii w okresie międzywojennym zostali pozbawieni swojego rodzimego prawosławia.

Dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej przełomowym momentem był początek trzeciego tysiąclecia. To właśnie w tym czasie społeczność prawosławna przeżywała kanonizację Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej oraz wskrzeszenie cerkiewnego życia liturgicznego w Kostomłotach. Powołanie do życia Męskiego Domu Zakonnego i powierzenie budowania od podstaw życia eklezjalnego o. ihumenowi Ambrożemu dały możliwości przeżywania dzisiaj triumfu tych działań.

W bieżącym roku, kiedy uroczystości ku czci św. Serafima miały miejsce w niedzielę, do Kostomłotów licznie przybyli pielgrzymi. W sobotnie popołudnie z pobliskiej parafii pw. św. Ducha w Kodniu wyszła do Kostomłotów piesza pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W niedzielny poranek przybyli pielgrzymi z Warszawy, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Białegostoku oraz liczna społeczność prawosławna z okolicznych parafii prawosławnych Południowego Podlasia.

Po odczytanej lekcji Ewangelii do wiernych zwrócił się arcybiskup Abel ze słowami pouczenia. Władyka zwrócił uwagę na trwanie w łonie naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej w tych szczególnych okolicznościach dzisiejszych czasów. Po Boskiej Liturgii podczas tradycyjnej procesji wokół świątyni, przy pamiątkowym krzyżu, wzniesiono modlitwę za zmarłych, wspominając śp. archimandrytę Nikona (Potapczuka), urodzonego w Kostomłotach oraz ostatniego prawosławnego duchownego sprzed akcji „Wisła” śp. ks. Mikołaja Szczura.

Na zakończenie arcybiskup Abel dziękował przybyłemu do Kostomłotów duchowieństwu, licznie zgromadzonym pielgrzymom, swoim diecezjanom, a w szczególności chórowi „Nadbużańszczyzna” pod dyrekcją matuszki Agnieszki Łotysz. Władyka Abel zwrócił się też do ojca archimandryty Ambrożego, życząc mu przeżywania codziennej duchowej radości za swoje posługiwanie w tym szczególnym miejscu.

fot. Dmytro Pokhyliuk