Święty i Wielki Sobór zakończył obrady

Jarosław Charkiewicz, 27 czerwca 2016

Przedostatni dzień obrad plenarnych Świętego i Wielkiego Soboru w przeważającej części poświęcony był rozpoczętym poprzedniego dnia pracom na dokumentem poświęconym relacjom Cerkwi prawosławnej z pozostałymi chrześcijanami. Dyskusja była nadal otwarta i burzliwa, lecz toczyła się w duchu konstruktywnego pragnienia osiągnięcia kompromisu co do ostatecznej treści tego dokumentu.

W godzinach popołudniowo-wieczornych miała miejsce końcowa sesja obrad Soboru, której pierwsza część była otwarta dla obserwatorów i mediów. Podczas uroczystości obecny był m.in. zastępca ministra spraw zagranicznych Grecji Ioannis Amanatidis. Zwracając się do zebranych, patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej nazwał Święty i Wielki Sobór „jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Cerkwi prawosławnej”, świadczącym o „naszej jedności w Bogu w całej różnorodności”. „Primus inter pares” w świecie prawosławnym dziękował przede wszystkim za przybycie zwierzchnikom, delegatom i doradcom dziesięciu Cerkwi prawosławnych. Następnie wyraził wdzięczność Autonomicznej Cerkwi Krety, Sekretariatowi Soboru, personelowi i wolontariuszom, tłumaczom, dziennikarzom, obserwatorom, Prawosławnej Akademii Krety, rządowi Grecji oraz wszystkim Kreteńczykom za wyjątkową gościnność, którą otaczali uczestników Soboru. W odpowiedzi na te pozdrowienia głos zabrał patriarcha aleksandryjski Teodor II, który w imieniu zwierzchników serdecznie podziękował Jego Wszechświątobliwości za przygotowanie i przeprowadzenie Soboru, wręczając mu na pamiątkę okolicznościowy upominek.

W części zamkniętej dla obserwatorów i dziennikarzy przyjęto tekst Orędzia (Encykliki) Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej. Dzień zakończyła uroczysta kolacja w mieście Chania wydana na cześć przybyłych zwierzchników przez Zakon św. Andrzeja. Okolicznościowy toast wygłosił przewodniczący tego zakonu Antonios Limberakis, archont Patriarchatu Ekumenicznego. Przemówienia wygłosili również: mer Chani Anastasios Vamvoukas, arcybiskup Cypru Chryzostom, patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej i arcybiskup Ameryki Dymitrios.

W niedzielę, 26 czerwca, zwierzchnicy wraz z delegacjami swych Cerkwi wzięli udział w św. Liturgii w soborze świętych Piotra i Pawła w mieście Chania, głównej świątyni miejscowej diecezji.

fot. autor

za: orthdox.pl