W sierpniowym Przeglądzie Prawosławnym

Anna Radziukiewicz, 26 lipca 2021

Sierpniowe wydanie PP informuje, analizuje, szuka sensów, inspiruje, jak zwykle omijając tanią sensację.

"Dzień, który wchodzi do historii" to tytuł artykułu, przybliżający dzień 27 czerwca, wyświęcenia cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, zaiste historyczny. Cerkiew w pełni zmartwychwstała po 77 latach pozostawania w ruinie oraz niemal czterdziestoletnim procesie jej rekonstrukcji, wraz ze wspaniałymi freskami. Nie byłoby tego dnia, ani cerkwi, gdyby nie ogromna determinacja, upór i widzenie spraw przyszłych Cerkwi, metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, wówczas arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, który od momentu przyjścia na katedrę w sierpniu 1981 roku zaczął zabiegać o odzyskanie ruin supraskiej cerkwi i odbudowę jej oraz monasteru. Ton wdzięczności wobec Bożej Opatrzności i determinacji władyki brzmiał tego dnia we wszystkich wystąpieniach hierarchów i przedstawicieli wszystkich szczebli władz, także prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

O. Konstanty Bondaruk snuje rozważania na temat ewangelicznej przypowieści o właścicielu winnicy i robotnikach najemnych, analizując kwestię sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę i jak się ma nasze ekonomiczne myślenie o tej kwestii w stosunku do suwerennej decyzji Boga.

O. Korneliusz Wilkiel pisze o uroczystościach w Turkowicach, kiedy szczególnie czczona jest 15 lipca Turkowicka Ikona Bogarodzicy, gdzie odradza się jej kult i monaster, gdzie cerkiew św. Paraskiewy Turkowickiej jest już pod kopułą, na której zamontowano krzyż.

Na miejsce starych, zbutwiałych krzyży, stawiane są nowe, a wraz z nimi wraca tradycja modlitwy przy wszystkich polnych i przydrożnych krzyżach. Tak się dzieje w parafii Dubicze Cerkiewne.

Anastazja Siedząca to współczesna święta gruzińska, która modląc się o wybaczenie swemu narzeczonemu grzechu samobójstwa, przesiedziała, zgięta jak scyzoryk, w modlitwie na stołku swojego podwórka 64 lata, w upały, słoty i mrozy! Aż nogi jej się zrosły i musiano pochować ją w specjalnej trumnie na siedząco. Nigdy nie narzekała, choć cierpiała. Cuda czyniła i przed śmiercią, i po śmierci je czyni. Nie jest jeszcze kanonizowana. - Na razie - pisze z przekonaniem Paweł Krysa.

O życiu w Cerkwi słowackich Rusinów tuż przy polsko-słowackiej granicy, o cudzie trwania i wracania do prawosławia, wybudowania około stu cerkwi po roku 1990, opowiada o. Michal Risic.

"Sierpień na Woli" - Ałła Matreńczyk opowiada o tragedii z dnia 5 sierpnia 1944 roku w parafii na Woli w Warszawie, prowadzącej sierociniec, będącej odzewem po wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy od 5 do 7 sierpnia faszyści zamordowali od 40 do 60 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy, w tym ponad 140 dzieci wolskiego sierocińca, ich opiekunów i duchownych, razem z proboszczem archimandrytą Teofanem Protasiewiczem.

Książkę prof. Klausa Schwaba, twórcy i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos "Czwarta rewolucja przemysłowa", omawia Paweł Krysa. I choć jest to treść książki w pigułce, dużo mówi o przyszłości, kreowanej przez bardzo wąską zglobalizowaną grupę, o totalnej kontroli ludzkości, ingerencji w ciało i mózg człowieka, o wkraczaniu w kompetencje Boga Stwórcy. Niebezpiecznym!

O Cerkwi na Zachodzie, o św. Janie (Maksymowiczu), dowiemy się z rozmowy Andrzeja Charyło z arcybiskupem Michałem (Donskowym), który kierował w latach 2006-2017 diecezją genewską i zachodnioeuropejską Ruskiej Prawosławnej Cerkwi za Granicą.

Odeszli do Pana dwaj znani i szanowani kapłani - o. Bazyli Roszczenko (78 lat), będący 30 lat proboszczem parafii w Narwi i o. Mirosław Drabiuk, który 45 lat temu przybył do Częstochowy, budując tam jako proboszcz życie parafialne i cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej. O nich wspomnienia bliskich im osób.

Poseł Eugeniusz Czykwin pisze o obronie na forum Sejmu łemkowskich lasów, utraconych w wyniku akcji Wisła.