Modlitwa przed oryginałem i kopią Chełmskiej Ikony Bogurodzicy w Łucku

ks. Jarosław Szczur, 26 lipca 2021

22 lipca 2021 roku delegacja duchownych i wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej pielgrzymowała do Chełmskiej Ikony Matki Bożej, która znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku (Ukraina). Wydarzenie odbyło się z błogosławieństwa Eminencji metropolity Sawy oraz Ekscelencji arcybiskupa Abla.

Głównym celem pątniczego wyjazdu była modlitwa w czasie akatystu przed oryginalną Chełmską Ikoną Bogurodzicy oraz kopią, która została wykonana przez mnichów kielii św. Mikołaja na św. Górze Athos w Grecji. Kopia jest maksymalnie wiernym odwzorowaniem łuckiego pierwowzoru. Pielgrzymka była inauguracją tegorocznych uroczystości związanych z pielgrzymowaniem kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy do wybranych miejsc w Polsce. Ikona odwiedzi m.in. katedrę metropolitalną św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie oraz św. Górę Grabarkę, a na stałe będzie znajdowała się w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie.

Czwartkowemu nabożeństwu przewodniczył sekretarz Diecezji Wołyńskiej ks. mitrat Mikołaj Bondaruk. Wspólnie modlili się duchowni Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Diecezji Wołyńskiej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi. W czasie akatystu śpiewał chór cerkwi Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie dzwony” pod kierownictwem Marii Wisłockiej.

Po nabożeństwie miały miejsce oficjalne przemówienia, które dziękczynieniem rozpoczął ks. mitrat Mikołaj Bondaruk. Duchowny podkreślił wielkie znaczenie Chełmskiej Ikony Bogurodzicy w życiu sąsiadujących ze sobą historycznych regionów Chełmszczyzny i Wołynia. Bogurodzica jest Matką wszystkich. Miłuje pierwszego i ostatniego, bogatego i biednego. Dzisiaj to właśnie Chełmska Ikona Bogurodzicy jednoczy w miłości i modlitwie Polskę i Ukrainę, stając się pomostem do wspólnego budowania pokoju i relacji z Jezusem Chrystusem – zaznaczył kapłan.

Następnie głos zabrał proboszcz chełmskiej parafii prawosławnej ks. prot. dr Jarosław Szczur, który wyraził ogromną wdzięczność z okazji wyjątkowego, modlitewnego zebrania wokół Chełmskiej Ikony Bogurodzicy. Przyjechaliśmy dzisiaj jako pątnicy usiłujący w obliczu Matki Bożej znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Pytania o duchowe życie, o próby czasu, o podziały wewnątrz życia cerkiewnego i te między ludźmi. Przyjechaliśmy z kopią Chełmskiej Hodegetrii chcąc w tym miejscu obok oryginału zebrać całą wielowiekową duchową spuściznę chełmskiego wizerunku Bogurodzicy. Ikony, która napomina o trwaniu przy wierze chrześcijańskiej ludu chełmskiej ziemi – podkreślił ks. Jarosław.

W imieniu arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla zostały skierowane podziękowania w stronę duchownych z Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi, w szczególności ks. mitrata Włodzimierza Litwińczuka, opiekuna pątników z Polski. Słowa wdzięczności i uznania powędrowały do dyrektor Muzeum Ikony Wołyńskiej Tetiany Jelisijewej, dzięki uprzejmości której mogło odbyć się całe modlitewne wydarzenie. Wyrażano również dziękczynienie Igorowi Wołoczkowi, odpowiedzialnego za formalno-graniczne warunki przyjazdu pątników zza granicy.

Kolejnym mówcą czwartkowego popołudnia była dyrektor muzeum Tetiana Jelisijewna. Kustosz Chełmskiej Ikony Matki Bożej podkreśliła podniosłość lipcowego wydarzenia, które pisze nową historią w dziejach cudotwórczej Chełmskiej Hodegetrii. To niebywałe jak Bóg zarządza światem. Oto od XI-XII wieku ikona, którą przed nami widzimy nie przestaje zadziwiać muzealników, znawców sztuki, ikonografów i wiernych, którzy odwiedzają to miejsce. Śp. Eminencja metropolita Włodzimierz (Sabodan) w pamiątkowej księdze odwiedzin napisał, że Muzeum Ikony Wołyńskiej to świątynia, cerkiew. Rzeczywiście tak jest, gdyż tutaj do nas wszyscy przychodzą jak domu Bożego, często rzewnie płacząc, szepcąc modlitwę, bijąc pokłony. To my jako pracownicy dziękujemy za dzisiejszy dzień – podkreśliła dyrektor muzeum.

Kolejnym punktem pielgrzymki była obecność kopii Chełmskiej Ikony Bogurodzicy w cerkwi Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej w Łucku. W czasie całonocnego czuwania wiernych nieustannie namaszczono świętymi olejami.

Jednym z ostatnich punktów wyjazdu była modlitwa w nowo wybudowanej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Łucku. Budowniczym i proboszczem cerkwi jest ks. mitrat Włodzimierz Litwinczuk. Dolna świątynia kompleksu będzie poświęcona Chełmskiej Ikonie Matki Bożej.

Całość wspólnego pielgrzymowania zwieńczyło dziękczynienie Bogu.

Kopia Chełmskiej Ikony Matki Bożej to wielkie błogosławieństwo dla prawosławnej społeczności cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie, ale i całej Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wierna kopia będzie duchową relacją pomiędzy wielkoepokowymi dziejami chełmskiego wizerunku, tak szczególnie związanego z miastem Chełm. To wielkie dzieło, które tworzy sam Bóg, bowiem zadziwia właśnie format czasu tylko co zainaugurowanych wydarzeń. Mija bowiem 1020. lat od tradycyjnej, opartej na formie przekazu informacji o obecności ikony Chełmskiej Hodegetrii na Górce Chełmskiej. Swoisty jubileusz staje się ogromną możliwością do opowiedzenia prawosławnych dziejów Chełmszczyzny, wyjątkowo poturbowanej pośrednimi i bezpośrednimi prześladowaniami XX wieku.

Ikona w najbliższym czasie będzie obecna podczas uroczystości święta patronalnego Katedry Metropolitalnej w Warszawie oraz obchodów święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce.

20 września 2021 roku kopia Chełmskiej Ikony Matki Bożej zostanie uroczyście wprowadzona do miasta Chełm oraz umieszczona w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa. Tradycyjne święto chełmskiej ziemi Preczysta będzie ukoronowaniem błogosławionego dzieła inicjatorów owego przedsięwzięcia i bogobojnych ofiarodawców.

Fot. Andrij Synyshyn