świat: Grecka Cerkiew kanonizowała kilkudziesięciu świętych

Grecka Cerkiew kanonizowała kilkudziesięciu świętych

tłum. Michał Diemianiuk, 25 lipca 2021

Na ilustracji - święty mnich Anastazjusz (Gordios)

14-15 lipca na posiedzeniu Świętego Synodu Greckiej Cerkwi Prawosławnej w Atenach odbyła się kanonizacja dziesiątków nowych świętych, w tym gronie wielu męczenników i wyznawców.

Pośród 52 nowo kanonizowanych świętych jest siedmiu biskupów, zamęczonych w kwietniu 1821 roku razem z patriarchą Konstantynopola Grzegorzem V: Eugeniusz z Anchialos, Józef z Tesalonik, Grzegorz z Derkoi, Dionizy z Efezu, Doroteusz z Adrianopolu, Atanazy z Nikomedii i Joannicjusz z Tyrnowa, informuje informacyjna agencja “Orthodoxia”. Wszyscy oni zostali straceni przez władze Imperium Osmańskiego w zemście za początek greckiej wojny o niepodległość. Ciało patriarchy Grzegorza w Niedzielę Paschalną Turcy powiesili na wrotach patriarchatu na trzy dni, a następnie wrzucili do morza, chociaż nie miał on związku z rewolucją (został zaliczony do grona świętych w setną rocznicę swojej śmierci).

Synod także kanonizował Plarona, metropolitę Chios, i jeszcze 43 ludzi, którzy zostali zamęczeni przez osmańskie wojska podczas rzezi Chios w Wielki Piątek 1822 roku. W tym gronie są kapłani, diakoni, hieromnisi i mnisi. Władze postanowiły ukarać mieszkańców wyspy Chios za to, że wspierali walkę o niepodległość Grecji.

Na koniec Synod postanowił także kanonizować świętego mnicha Anastazjusza (Gordiosa; 1654-1729), mającego wielki wpływ uczonego duchownego epoki tureckiego panowania. Jeden z tak nazywanych “Nauczycieli Narodu”, uważany jest za poprzednika Nowogreckiego Oświecenia.

Jego wonna głowa przechowywana jest w monasterze Świętej Paraskiewy w regione Agrafa (Grecja).

Za: pravoslavie.ru

Żródło: https://orthochristian.com/140576.html

Na rosyjski przetłumaczył Dmitrij Łapa