Poświęcenie Cerkwi w Kobylanach

Ks. Korneliusz Wilkiel, 19 lipca 2021

18 lipca 2021 r., w dniu pamięci św. Sergiusza z Radoneża, w parafii pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Kobylanach miały miejsce historyczne uroczystości poświęcenia zabytkowej cerkwi po jej generalnym remoncie. Cerkiew w Kobylanach należy do Dekanatu Terespolskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Przywrócenie świątyni do jej pierwotnej świetności odbyło się w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”, realizowanego dzięki środkom MF EOG 2009-2014 oraz środkom krajowym w ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”. Finansowanie prac rewitalizacyjnych odbyło się również dzięki wsparciu województwa lubelskiego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ramach projektu wykonano następujące prace: remont dachu, remont elewacji, remont ścian wewnętrznych i posadzek, remont stolarki, izolację ścian fundamentowych.

Uroczystości rozpoczęły się Wielką Wieczernią oraz poświęceniem wody w sobotę 17 lipca, które sprawowali: ks. prot. Jarosław Łoś, ks. prot. Michał Ciuchaj oraz ks. Korneliusz Wilkiel.

Centralnym punktem uroczystości było poświęcenie cerkwi, bezpośrednio po którym sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej wg św. Mateusza, ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się ks. Korneliusz Wilkiel. Duchowny przybliżył znaczenie obrzędu poświęcenia świątyni, następnie odniósł się do czytania niedzielnego o uzdrowieniu sługi setnika, po czym przybliżył postać świętego Sergiusza z Radoneża. Nie jest przypadkiem, iż właśnie w dniu pamięci tego świętego miały miejsce uroczystości w Kobylanach, albowiem źródła historyczne mówią, iż od samego początku istnienia świątyni pamięć św. Sergiusza była obecna, jak również pierwsze poświęcenie cerkwi, pod koniec XIX w., odbyło się w dniu jego
pamięci.

Podczas uroczystości obecni byli oficjalni goście: Monika Smoleń-Bromska – dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Wojciech Kwiatkowski – dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Krzysztof Iwaniuk – wójt Gminy Terespol; prezes Fundacji Dialog Narodów – Zygmunt Kwiatkowski; przedstawiciele spółki VERA ARTIS – prezes Andrzej Bojko i wiceprezes Konstanty Frączek.

Po zakończeniu św. Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się arcybiskup Abel. Hierarcha wyraził wdzięczność proboszczowi parafii – ks. Michałowi Ciuchajowi, za jego zaangażowanie i oddanie dziełu przywrócenie świątyni do jej pierwotnej świetności. W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Abel odznaczył ks. Michała Ciuchaja Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia. Następnie Jego Ekscelencja wyraził wdzięczność obecnym przedstawicielom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, podkreślając, iż bez środków z zewnątrz nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak wielkiego przedsięwzięcia remontu zabytkowej świątyni.

fot: Dmytro Pokhyliuk
Ks. Korneliusz Wilkiel