Ostatnie dni pracy Wielkiego i Świętego Soboru - wideo

Jarosław Charkiewicz, 26 czerwca 2016

Przedostatni dzień obrad plenarnych Świętego i Wielkiego Soboru poświęcony był dalszym pracom na dokumentem poświęconym relacjom Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim. Przed południem Synaksa Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych (zwierzchnik z dwoma hierarchami) pracowała również nad orędziem końcowym Soboru.

Dla delegacji naszej Cerkwi ważnym punktem dnia była św. Liturgia, którą w godzinach porannych w monasterze Matki Bożej „Gonia” celebrował biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Biskupowi Jerzemu asystowali: ks. Anatol Szymaniuk, ks. Andrzej Kuźma i arcydiakon Paweł (Tokajuk). Śpiewał chór składający się głównie z będących delegatami na Sobór hierarchów naszej Cerkwi, którym kierował arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Św. Liturgia sprawowana była w językach cerkiewnosłowiańskim i polskim. Obecni na niej byli czterej zwierzchnicy Cerkwi autokefalicznych: patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej, patriarcha jerozolimski Teofil, metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz arcybiskup Tirany i całej Tirany Anastazy, jak też zwierzchnicy dwóch Cerkwi autonomicznych: Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Krety arcybiskup Ireneusz i Fińskiej Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej metropolita Leo. Relację z nabożeństwa można obejrzeć tutaj.

Po zakończeniu św. Liturgii Jego Eminencja zwrócił się do patriarchy Bartłomieja. Pozdrawiając go z dniem imienin (wg starego stylu) i odnosząc swoje życzenia do Świętego i Wielkiego Soboru, zapewnił o modlitwie w jego intencji oraz za pomyślne rezultaty Soboru. Dziękował również za dobre relacje Konstantynopola z Cerkwią w Polsce. Pozdrowienia zakończyło gromkie „mnogaja leta” i „sto lat”, po czym uczestnicy św. Liturgii udali się do monasterskiego refektarza. Przed opuszczeniem monasteru delegacja naszej Cerkwi wykonała pamiątkową fotografię.

Podczas obrad Synaksy, w której poza Jego Eminencją metropolitą Sawą udział wzięli: arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz biskup siemiatycki Jerzy, dopracowany został tekst orędzia Świętego i Wielkiego Soboru.

Temat relacji Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim wypełnił zarówno sesję przedpołudniową, jak i popołudniową. Burzliwa dyskusja wykazała znaczną rozbieżność stanowisk co do szeregu zapisów dokumentu. Najwięcej poprawek do jego projektu zgłosił Patriarchat Rumuński i Grecka Cerkiew Prawosławna. Głos w dyskusji zabierał m.in. metropolita Sawa, który podkreślił konieczność bardzo skrupulatnego dopracowania dokumentu, aby pogodzić w nim różne nurty. Przywołując czasy unii brzeskiej, Jego Eminencja mówił o gorliwych obrońcach wiary prawosławnej, dzięki którym Prawosławie przetrwało w szeregu krajów, w tym na terenie Polski.

Piątego dnia obrad zwierzchnicy i hierarchowie podpisali kolejny dokument soborowy: „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”.

W godzinach wieczornych odbyła się ceremonia wręczenia zwierzchnikom, w tym Jego Eminencji metropolicie Sawie, Honorowego Członkostwa Prawosławnej Akademii Krety. W podziękowaniu za nagrodę, zwierzchnik naszej Cerkwi powiedział, że odbiera ją nie tyle jako osobistą, lecz jako wyróżnienie dla całej Cerkwi w Polsce. Zasadniczą część wystąpienia odniósł do decyzji budowy w naszym kraju świątyni Mądrości Bożej, „aby mogła ona żyć w centrum Europy”. Zaprosił również zwierzchników innych Cerkwi do jej odwiedzenia, gdy zostanie już ukończona.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja wydana przez kierownictwo Prawosławnej Akademii Krety, podczas której słowo zabrał m.in. patriarcha serbski Ireneusz.


fot. autor

za: orthodox.pl