Supraśl: rozpoczęły się prace nad remontem dachu

monaster-suprasl.pl, 17 lipca 2021

W Supraskim Monasterze w lipcu br. rozpoczęły się prace nad remontem dachu i wymianą pokrycia dachowego w części południowej oraz południowo-zachodniej kompleksu budynków klasztornych.

Głównym celem projektu jest dbałość o należyty stan techniczny i odrestaurowanie zabytkowych budynków monasterskich Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 1991 roku. Prace mają na celu poszanowanie oryginalnej subskrypcji zabytku, zabezpieczenie należytego stanu technicznego zabytku od istniejącego uszkodzenia, przeciekania i przywrócenie stanu estetycznego całego kompleksu. Realizacja projektu stanowić będzie zakończenie wieloletnich prac nad budynkami kompleksu klasztornego.

Obecny etap zakłada:
-rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi, akcesoriami, itp.
-remont więźby dachowej o konstrukcji drewnianej wraz z łatami, odeskowaniem, itp.
-remont kominów dymowych i wentylacyjnych z ich rozbiórką, przemurowaniem i następnie odtworzeniem łącznie z elementami towarzyszącymi
-przeprowadzenie prac impregnacyjnych przeciw-grzybiczych, i p-poż. wraz z izolacjami technologicznymi (termicznymi, paroizolacyjnymi, itd.)
-wykonanie nowego przekrycia dachowego dachówką ceramiczną wg założeń konserwatorskich wraz z elementami towarzyszącymi (obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, schodnie, ławy, itp.)

Prace dofinansowane są z budżetu: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza Supraśla.