Święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej

ks. Korneliusz Wilkiel, 17 lipca 2021

15 lipca 2021 r., w dniu święta złożenia szaty Matki Bożej w Blachernach, od wielu lat szczególnie czczona jest Turkowicka Ikona Najświętszej Bogurodzicy. Uroczystościom, które rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania w środę 14 lipca, przewodniczył metropolita Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla Włodzimierz z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, w asyście arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych obecni byli pielgrzymi m. in. z Warszawy, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, jak również parafii z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i Przemysko-Gorlickiej.

Następnie, o g. 21.00 przed cudotwórczą Turkowicką Ikoną Bogurodzicy sprawowany był akatyst, któremu przewodniczył archimandryta Piotr (Dawidziuk) z monasteru w Jabłecznej.

Czwartkowe, świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się historycznym wydarzeniem, albowiem o g. 6.00 sprawowana była pierwsza Boska Liturgia w nowo wzniesionej Cerkwi p.w. Św. Paraskiewy Turkowickiej. Nabożeństwo, podczas którego śpiewały siostry monasteru, sprawowali: ks. Paweł Janiel oraz ks. Korneliusz Wilkiel. Następnie sprawowany był obrzęd małego poświęcenia wody.

Centralnym punktem uroczystości była św. Liturgia, której przewodniczył metropolita Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla Włodzimierz. Świąteczne nabożeństwa swoim śpiewem upiększał chór męski z Poczajowa (Ukraina).

Lipcowe uroczystości w Turkowicach zakończyła świąteczna procesja, po której wszyscy uczestnicy święta udali się na przygotowany przez siostry poczęstunek.

fot. Dmytro Pokhyliuk