Dzień świętych Piotra i Pawła w Jeleniej Górze

ks. Bazyli Sawczuk, 15 lipca 2021

12 lipca Parafia Prawosławna w Jeleniej Górze uroczyście uczciła pamięć Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Świąteczniej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Władyce asystowali: ks. dziekan mitrat Sławomir Kondratiuk z Zimnej Wody, ks. mitrat Eugeniusz Bójko z Wrocławia, ks. dr. mitrat Dariusza Ciołka z Rudnej i Głogowa, ks. mitrat Piotr Sokołowski z Wrocławia,  ks. prot. Paweł Milka z Mielnika w Czechach, ks. prot. Andrzej Jaroszuk ze Żmigrodu, ks. prot. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, ks. prot. Bogdan Repeła z Lubina, o. ihumen Spirydon z Wrocławia, ks. Marek Kiślak z Cieplic, sekretarz diecezji ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Bazyli Sawczuk.

W przededniu na nabożeństwie wieczornym obecny był również o. hieromnich Jeremiasz z Sokołowska. Na święto licznie przybyli wierni z okolicznych parafii, w tym Prawosławne Siestryczestwo z Wrocławia.

Po wysłuchaniu słów Świętej Ewangelii ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się abp Jerzy. Jego Ekscelencja podkreślił niezwykle ważną rolę św. Apostołów Piotra i Pawła w historii chrześcijaństwa. Ich listy i płynąca z nich nauka są po dziś dzień fundamentem Cerkwi Prawosławnej.

Po Świętej Liturgii miał miejsce świąteczny poczęstunek.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl