Pielgrzymka i uroczystości na Świętej Górze Jawor

Tomek Bolech, 14 lipca 2021

W dniach 10-12 lipca z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego, odbyła się XXXI Piesza Pielgrzymka na Świętą Górę Jawor. W tym roku trasa przebiegała z Gorlic, poprzez Bielankę, Gładyszów i Hańczową, osiągając swój cel na Świętej Górze. Pielgrzymka rozpoczęła się św. Liturgią celebrowaną przez ks. Jarosława Grycza w katedrze pw. Św. Trójcy w Gorlicach. Przybyli na nią udający się w drogę pątnicy, a było ich w tym roku wyjątkowo dużo: wierni ze wszystkich dekanatów naszej diecezji, ale także z Białegostoku, jak i innych stron Polski, a nawet z zagranicy. Pielgrzymów przywitał Jego Ekscelencja arcybiskup Paisjusz, który w swoim słowie porównał pątnicze trudy do apostolskiej drogi św. Maksyma Gorlickiego. Arcypasterz podziękował wszystkim przybyłym, organizatorom oraz duchowieństwu, które włożyło wkład w kontynuację idei pielgrzymowania na Świętą Górę Jawor. Szczególne podziękowania zostały skierowane także do pana Aleksandra Wasyluka – Metropolitalnego Koordynatora ds. Młodzieży – za zorganizowanie przybycia wiernych z Podlasia, zaangażowanie oraz obecność.

Po św. Liturgii oraz posileniu się, pielgrzymi wyruszyli w swoją drogę pod przewodnictwem ks. mitrata Juliana Felenczaka - duchowego opiekuna Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko – Gorlickiej. Błogosławieństwa na drogę pielgrzymom udzielił Jego Ekscelencja arcybiskup Paisjusz, który także wyruszył wraz z pielgrzymami spod katedry, odprowadzając ich na dalszą drogę. Pielgrzymi wyruszyli ze śpiewem troparionu do śww. apostołów Piotra i Pawła. Po drodze nie zapomniano także o modlitwie do świętego tej ziemi – św. Maksyma Gorlickiego. Pierwszy przystanek był przy cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bielance. Jest to cerkiew niedawno wybudowana, w stylu bałkańskim, poświęcona uroczyście przez Jego Eminencję metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę 7 września 2014 roku. Po odpoczynku pielgrzymi udali się w kierunku Gładyszowa przez Nowicę, Przysłup i Magurę Małastowską. Śpiewane były pieśni cerkiewne, zebrane przez młodzież z naszych parafii i wydane przez Bractwo naszej diecezji. Przed wyjściem na Magurę Małastowską, która nie jest górą małą, czekał już na pielgrzymów obiad zorganizowany przez ks. prot. Andrzeja Grycza i jego Imości Marii z Leszczyn. Na szczycie uczestnicy pielgrzymki, odpoczywając, słuchali ks. Juliana Felenczaka, który w przystępny i interesujący sposób opowiedział historię prawosławia na tych ziemiach. Schodząc z Magury uczestnicy dotarli do celu dnia, jakim była cerkiew pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Gładyszowie – tam oczekiwał już na nich proboszcz - ks. Jarosław Grycz. W tejże cerkwi została odprawiona Wielka Wieczernia, podczas której śpiewali pielgrzymi oraz miejscowi chórzyści. Uczestników pielgrzymki przyjęto w Diecezjalnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS. Na koniec dnia, po kolacji, był czas do wspólnych rozmów młodzieży o Bogu, Cerkwi, wierze oraz lepszego poznania się.

Następny dzień, a była to niedziela, rozpoczął się Św. Liturgią również w tej samej gładyszowskiej cerkwi. Wielu pielgrzymów przystąpiło do sakramentów spowiedzi i Eucharystii, śpiewał chór złożony z parafian ze Żdyni, Gładyszowa oraz pielgrzymów, pod kierownictwem pani Olgi Telep. Czuliśmy, że tworzymy piękną, prawosławną wspólnotę. Tego dnia droga przebiegała przez Regietów i Skwirtne do Hańczowej. W Regietowie zatrzymano się na dłuższą chwilę w miejscowej cerkwi św. Michała Archanioła. Jest to również świątynia nowa, poświęcenia jej dokonał Jego Eminencja metropolita Sawa 5 sierpnia 2012 roku. Popołudniem pątnicy przy biciu dzwonów dotarli do cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, gdzie przywitał ich proboszcz - ks. mitrat Władysław Kaniuk. Wyraził ogromną wdzięczność dla każdego z pielgrzymów za przybycie, podkreślając, że jako proboszcz przywitał już 31. pielgrzymkę. Był on obecny również wtedy, gdy pielgrzymka wychodziła po raz pierwszy. Tego samego dnia, przy obecności licznie przybyłych już wiernych oraz śpiewie chóru KLIROS, odsłużono uroczyste całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Paisjusz. Po nabożeństwie wieczornym pielgrzymi udali się na tradycyjnie organizowane już przyjęcie przez rodzinę państwa Urdów: Olgę, Stefana oraz ich córkę – Natalię Urdę, która jest przewodniczącą BMP diecezji przemysko – gorlickiej.

Już w dzień samego święta, wcześnie rano pątnicy zebrali się w cerkwi w Hańczowej, gdzie ks. prot. Marek Gocko, który tego dnia przewodniczył pielgrzymce, odsłużył molebien rozpoczynający ostatni etap trasy. Pierwszym i jedynym tego dnia przystankiem był monaster Opieki Matki Bożej w Wysowej-Zdroju, gdzie powitano przybyłych na święto biskupów – Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego i Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Paisjusza, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego. Po pokonaniu najbardziej stromego podejścia tej pielgrzymki, finalnie dotarto na szczyt Św. Góry Jawor, gdzie o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia, której przewodniczył Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel wraz z Arcybiskupem Przemyskim i Gorlickim Paisjuszem, w asyście duchownych z diecezji przemysko-gorlickiej, białostocko-gdańskiej i ze Słowacji. Obecnych było kilkuset wiernych, na miejsce dotarła także pielgrzymka ze Słowacji; obecni byli prawosławni wierni z różnych diecezji naszej Cerkwi oraz z zagranicy – każdy, dla kogo Św. Góra Jawor ma szczególne znaczenie. Śpiewał chór krynickiej parafii pod kierownictwem pana Piotra Trochanowskiego. Po Ewangelii do wiernych zwrócił się z płomiennym kazaniem władyka Abel. Po Świętej Liturgii został poświęcony krzyż, który był niesiony przez wszystkie dni pielgrzymki. Złożono również życzenia i odśpiewana uroczyste Mnohaja Lita wszystkim Piotrom i Pawłom. Przy okazji Święta, nagrodzonych zostało również wiele zasłużonych dla Cerkwi osób: w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP - ks. protodiakon Antoni Jary został nagrodzony Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia z okazji 40–lecia święceń diakońskich. Nagrody wręczył również arcybiskup Paisjusz: księdzu mitratowi Janowi Antonowiczowi z okazji 60. urodzin - arcybiskupi krzyż pamiątkowy, Medal św. Maksyma Gorlickiego - ks. protodiakonowi Markowi Kirylukowi. Pan Michał Sudyk i pan Piotr Pawełczak otrzymali listy błogosławiące, natomiast ks. mitrat Piotr Pupczyk i pan Piotr Trochanowski – ikony Matki Bożej Jaworskiej.

W imieniu prawosławnej młodzieży naszej diecezji pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XXXI Pielgrzymki na Św. Górę Jawor. Wspólna Święta Liturgia na Św. Górze Jawor to dla nas bardzo ważne wydarzenie i wielkie błogosławieństwo, świadczące o tym, że na ziemiach naszej diecezji przemysko-gorlickiej, posiadającej ponad 1000 – letnią historię, pomimo prześladowań i wielu trudów, nieustannie wypełniane są słowa Św. Maksyma Gorlickiego wypowiedziane podczas Jego męczeńskiej śmierci: „Niech żyje Święte Prawosławie!”. W pierwszej kolejności dziękujemy naszemu Władyce za błogosławieństwo i wsparcie; miejscowym księżom, proboszczom naszych parafii i ich rodzinom za szczególną pomoc w organizacji, przygotowanie posiłków dla pielgrzymów; szczególnie dziękujemy opiekunowi duchowemu Bractwa. Dziękujemy bardzo rodzinie państwa Urdów, którzy nieustannie przyjmują pielgrzymów, w tym roku szczególnie licznych. Aleksandrowi Wasylukowi należą się szczególne podziękowania za zorganizowanie grupy pielgrzymów z Podlasia, którzy ubogacili skład pątników na tę Świętą Górę, mamy nadzieje, że w następnym latach będzie ich jeszcze więcej.

Jeśli Bóg pozwoli, to mamy nadzieję, już za rok spotkamy się w jeszcze większym składzie na XXXII Pieszej Pielgrzymce na Świętą Górę Jawor!

Fotografie: Aleksander Wasyluk