świat: Czwarty dzień obrad Świętego i Wielkiego Soboru

Czwarty dzień obrad Świętego i Wielkiego Soboru

Jarosław Charkiewicz, 25 czerwca 2016

W porządku obrad czwartego dnia (23 czerwca br.) Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi, które odbywały się, jak i poprzednie dni, pod przewodnictwem patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja, znalazły się dwa dokumenty: „Sakrament małżeństwa i jego przeszkody” i „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim”.

Pierwszy z tematów omawiany był podczas dwóch sesji przedpołudniowych, a drugi w czasie sesji po południowej. Podobnie jak i w dniach poprzednich, obrady robocze poprzedziła św. Liturgia. Tym razem nabożeństwo w cerkwi monasteru ikony Matki Bożej „Gonia” przewodniczył patriarcha rumuński Daniel.

Dyskusja na temat pierwszego dokumentu była bardzo ożywiona i wielopłaszczyznowa, a dotyczyła przede wszystkim kwestii małżeństw mieszanych. Spośród zwierzchników Cerkwi głos zabrali patriarchowie: aleksandryjski Teodor, serbski Ireneusz i rumuński Daniel oraz arcybiskup cypryjski Chryzostom, arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim, metropolita warszawski i całej Polski Sawa, jak też arcybiskup albański Anastazy.

Jego Eminencja z swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dogmatyczne rozumienie istoty małżeństwa, które jest monogamiczne i wieczne. W tym aspekcie należy prowadzić wielopłaszczyznową dyskusję – powiedział zwierzchnik naszej Cerkwi. W odniesieniu do małżeństw mieszanych wyznaniowo, metropolita Sawa stwierdził, że istniały one przez całą historię naszej Cerkwi i nie należy ich zakazywać, o ile niemożliwe jest zawarcie związku między obiema prawosławnymi stronami.

Na temat dokumentu o małżeństwach wypowiadali się również: arcybiskup lubelski i chełmski Abel, arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup siemiatycki Jerzy. Arcybiskup Abel mówił o dialogu prawosławno-rzymskokatolickim na temat małżeństw mieszanych, zaś arcybiskup Jakub i biskup Jerzy zgłosili kilka uwag o charakterze redakcyjnym.

Jeszcze bardziej ożywiona była dyskusji na temat dokumentu poświęconemu relacjom Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim. Na różne aspekty związane z tekstem tego dokumentu zwracali uwagę w swoich wystąpieniach niemal wszyscy zwierzchnicy oraz wielu innych mówców. Dwukrotnie w dyskusji zabierał również głos Jego Eminencja metropolita Sawa. Mówił on o tym, że kwestia relacji z innymi religiami jest bardzo poważna i wymagająca poszukiwania ‘złotego środka’. Podkreślił również, że Prawosławie niesie swoje świadectwo całemu światu od z górą dwóch tysięcy lat, będąc „niczym Słońce, która oświeca cały świat”, co też powinno czynić dalej w relacjach w innymi wyznaniami. Z kolei biskup gorlicki Paisjusz wnioskował, aby w treści dokumentu uwzględniono problem destrukcyjnego wpływu obrządku unickiego na działalność ekumeniczną, podkreślając też, że dokument ten powinien zostać wyjątkowo skrupulatnie dopracowany.

Czwartego dnia obrad podpisane zostały trzy dokumenty soborowe: „Misja Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie” „Prawosławna diaspora” i „Autonomia i sposób jej ogłaszania”.

fot. autor