Jubileusz 590-lecia siemiatyckiej parafii

ks. Adam Góralczuk, 14 lipca 2021

Dzień pamięci śww. app. Piotra i Pawła jest szczególnym dniem dla prawosławnej społeczności Siemiatycz. Święci apostołowie są bowiem patronami najstarszej cerkwi w tym mieście. Tegoroczne obchody święta parafialnego wiązały się również z jubileuszem 590-lecia istnienia siemiatyckiej parafii.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem odprawionym w przeddzień święta przez Jego Ekscelencję biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza w asyście duchowieństwa Dekanatu Siemiatyckiego, Dekanatu Terespolskiego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, a także hieromnicha Kasjana z monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. W dniu święta o 5.00 sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył archimandryta Tymoteusz, przełożony monasteru św. Dymitra w Sakach, w asyście kleru parafii śww. app. Piotra i Pawła. Bezpośrednio po św. Liturgii poświęcono wodę. Następnie o godzinie 7.00 była sprawowana druga św. Liturgia przez kler parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Po niej odczytano akatyst do świętych apostołów.

Obchody święta parafialnego zwieńczyła główna św. Liturgia sprawowana o godzinie 10.00, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła w asyście Jego Ekscelencji biskupa Warsonofiusza, licznie przybyłego duchowieństwa Dekanatów Siemiatyckiego i Narewskiego. Hierarchowie przed wejściem do świątyni zostali powitani przez siemiatyckie Bractwo Młodzieży Prawosławnej, dzieci i radę parafialną. Zwrócono się z prośbą do hierarchów o arcypasterskie modlitwy za parafian, młodzież oraz cały lud Boży, który licznie przybył na obchody święta do siemiatyckiej cerkwi. Następnie przybyłych hierarchów we wnętrzu świątyni powitał proboszcz parafii, ks. prot. Paweł Sterlingow. W świątecznych obchodach uczestniczyły władze samorządowe reprezentowane przez: burmistrza miasta Siemiatycz Piotra Siniakowicza, starostę siemiatyckiego Marka Bobla oraz wójta Gminy Siemiatycze Edwarda Krasowskiego.

Kazanie podczas św. Liturgii wygłosił Jego Ekscelencja biskup Paweł, który przedstawił życie świętych apostołów, podkreślając znaczenie święta w roku liturgicznym i wskazując na ogromny trud, z jakim apostołowie głosili Ewangelię. Jego Ekscelencja wskazał ważną prawdę dotyczącą każdego chrześcijanina: „słowo apostoł oznacza posłaniec i my wszyscy jesteśmy apostołami, ponieważ jesteśmy posłańcami od Boga na ten świat, aby głosić prawdę i kroczyć tą prawdą, a tą prawdą jest życie zgodne z przykazaniami Bożymi, prawem Bożym i to właśnie czyni nas bliskimi apostołom”. Główną świąteczną Liturgię zakończyła uroczysta procesja, po której wszystkim przybyłym na obchody święta życzenia przekazał biskup hajnowski Paweł, wyrażając ogromną radość z możliwości celebrowania św. Liturgii w tym szczególnym dniu wraz z biskupem siemiatyckim Warsonofiuszem. Hierarcha podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów święta parafialnego oraz złożył najserdeczniejsze życzenia proboszczowi parafii, ks. prot. Pawłowi Sterlingowowi, obchodzącemu w tym dniu imieniny. Życzenia zostały złożone wszystkim noszącym imiona tych dwóch wielkich świętych naszej Cerkwi. Następnie głos zabrał biskup siemiatycki Warsonofiusz, dziękując biskupowi Pawłowi za przybycie na święto parafialne i wspólną modlitwę. Złożył życzenia imieninowe hierarsze, życząc mu jak i wszystkim jubilatom wstawiennictwa świętych patronów oraz długich i owocnych lat życia.

Z okazji jubileuszu parafii wręczone zostały Ordery św. Marii Magdaleny oraz Listy Pochwalne dla chóru parafialnego i miejscowego bractwa cerkiewnego. Uhonorowano zasłużonych w pracy dla dobra Cerkwi parafian.

Okolicznościowe słowo wygłosił włodarz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, przekazując siemiatyckiej cerkwi komplet naczyń liturgicznych oraz krzyż ołtarzowy.

Kończąc siemiatyckie uroczystości, z podziękowaniami do wszystkich zebranych zwrócił się dziekan okręgu siemiatyckiego i proboszcz parafii śww. app. Piotra i Pawła, ks. prot. Paweł Sterlingow, dziękując hierarchom oraz duchowieństwu za przybycie na święto i celebrację św. Liturgii. Szczególne słowa wdzięczności ks. Sterlingow skierował do rady parafialnej i wszystkich parafian, którzy bardzo aktywnie i z oddaniem uczestniczyli w przygotowaniach do święta.

Tegoroczne jubileuszowe obchody święta apostołów Piotra i Pawła na długo zapiszą się w pamięci wiernych ze względu na niezwykłą modlitewną atmosferę, jaka towarzyszyła wszystkim sprawowanym nabożeństwom oraz fakt 590-lecia istnienia siemiatyckiej wspólnoty i jej wiekowej historii, przez którą przewinęły się liczne pokolenia wiernych, dla których wiara w Chrystusa była najgłębszym sensem życia.
 
Zdjęcia: Natalia Szumarska i Piotr Sterlingow

za: orthodox.pl