Pielgrzymka do Piatienki

Sławomir Nazaruk, 14 lipca 2021

8 lipca Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów po raz kolejny zorganizowało pielgrzymkę do Piatienki w parafii Topolany. W XXI Pielgrzymce Pieszej z okazji Święta Piatienki, które poświęcone jest Przenajświętszej Bogurodzicy, wzięło udział ponad 30 osób pod duchową opieką ojca Piotra Borowika z parafii w Fastach.

Pielgrzymka rozpoczęła się molebniem w monasterze w Zwierkach, który celebrowali ojcowie Aleksy Petrowski i Piotr Borowik. Po drodze, przy krzyżu w miejscowości Rafałówka (parafia Zabłudów), również został odsłużony molebien w intencji mieszkańców, a następnie pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do świetlicy. Mimo upału pielgrzymka przebiegała zgodnie z planem. Około 16-tej w Folwarkach Tylwickich pielgrzymów spotkali mieszkańcy wraz z proboszczem parafii Topolany - ojcem Aleksandrem Aleksiejukiem. Następnie wszyscy udali się do znajdującego się w pobliżu krzyża, ustawionego na pamiątkę cudownego odnowienia się w 1929 r. ikony Ukrzyżowanego Chrystusa, gdzie odsłużono molebien. Po przybyciu do Piatienki, w czasowni św. Paraskiewy sprawowano czyn poświęcenia wody, po którym pielgrzymów zaproszono na posiłek.

Należy wspomnieć, że pielgrzymi przybyli też busami w grupach zorganizowanych przez parafię św. Jerzego w Białymstoku i Bractwo Trzech Świętych Hierarchów.

Świąteczne nabożeństwa trwały do późnych godzin nocnych, a kulminacyjnym punktem była Święta Liturgia w dniu święta, w piątek 9 lipca.

Fotografie: Iwona Filimoniu, Adam Zacharczuk