Wasilkowskiej Ikony Bogurodzicy

ks. Paweł Łapiński, 12 lipca 2021

W przededniu święta zostało odprawione całonocne czuwanie, którego uczestnikami byli ks. Andrzej Kuźma, ks. Anatol Hajduczenia i ks. Paweł Łapiński. W trakcie wieczornego nabożeństwa do szczególnie czczonej ikony przystąpiło wielu wiernych, tak parafian, jak i przybyłych pielgrzymów.

W niedzielę rano o. Paweł Łapiński dokonał małego poświęcenia wody. O godzinie 9:30 przybył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, który został przywitany przez dzieci, młodzież oraz radę parafialną i proboszcza ks. Anatola Hajduczenię. Obecni byli również księża proboszczowie z okolicznych parafii rzymskokatolickich, jak i burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz oraz przewodniczący rady gminy Jarosław Aleksander Zalejski.

W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Arcybiskup ukazał historię ikony Matki Bożej „Trójrękiej” i postać św. Jana Damasceńskiego. Powiedział, że święci są najlepszym przykładem, jak żyć na wzór Chrystusa. Dla nas takim wzorem jest między innymi św. Jan, który poświęcił swoje życie, karierę służąc bliźniemu. Ukazuje on jednocześnie nam cel istnienia, jakim jest życie z Bogiem w Królestwie Niebieskim.

W trakcie procesji poświęcono nowy dzwon do kaplicy św. Ap. Tomasza na cmentarzu, którego sponsorem była rodzina Państwa Malinowskich z Wasilkowa. Na zakończenie ksiądz proboszcz Anatol Hajduczenia złożył serdeczne podziękowania Arcybiskupowi i wszystkim zebranym za wspólną modlitwę.