Wywiad z metropolitą Messenii Chryzostomem

tłum. Patryk Panasiuk, 24 czerwca 2016

Panos Charitos, dziennikarz ERT: Panie i Panowie, powracamy do Kolimbari w Chanii, gdzie odbywa się Święty i Wielki Sobór. Razem ze mną jest metropolita Messenii Chryzostom. Dobry wieczór, Wasza Ekscelencjo. Dziękuję za obecność.
Metropolita Messenii Chryzostom: Dobry wieczór, Panu, dobry wieczór, drodzy widzowie.

P.Ch.: Ekscelencja był najbardziej aktywny i stanowczy już na kilka dni przed rozpoczęciem przygotowań do Soboru, kiedy jeszcze trwały dyskusje „kto przyjedzie, kto nie przyjedzie”. Wtedy Władyka zajął zdecydowane stanowisko.
M.M.Ch.: Tak. Sądzę, że jeżeli soborowość stanowi element życia Kościoła, nikt nie ma prawa odmawiać w nim udziału. W innym razie musi się zastanowić, do czego przynależy. Dlatego byłem wtedy tak zatwardziały i uważam, że dzisiejsze absencje nie powinny mieć miejsca, a zaistniałe problemy powinny zostać już rozwiązane.

P.Ch.: Jak określić przynależność tych, którzy nie uczestniczą w Soborze?
M.M.Ch.: Nie jest to kwestia przynależności. Chodzi o to, czy ktoś postrzega swoje miejsce właśnie wewnątrz tej soborowości, czy jednak czuje się członkiem jakiejś kościelnej „federacji” złożonej z różnych podmiotów i czynników.

P.Ch.: Zgadza się. Chciałbym jednak poruszyć inny temat: istnieją grupy teologów, które po fakcie odmowy uczestnictwa przez cztery Kościoły, postrzegają obecny Sobór jako forum dyskusyjne, na którym odbywa się tylko wymiana zdań i poglądów. Czy zdaniem Ekscelencji ranga Soboru została obniżona poprzez absencję „Czwórki”?
M.M.Ch.: Żaden Kościół, który uczestniczy w Świętym i Wielkim Soborze, nie przybył z przekonaniem, że jedzie na forum dyskusyjne. Inne Kościoły z własnych powodów i decyzji nie biorą udziału w tym zgromadzeniu, dlatego żadne zewnątrzkościelne kręgi i inne grupy nie mają prawa osądzać Organu, w którym ani nie biorą udziału, ani nie mogą pojąć, jak funkcjonuje on wewnątrz Ciała Kościoła. Niestety, ponieważ w Prawosławiu wszystko może być dopuszczalne, w ramach tejże wolności istnieją grupy, które próbują usprawiedliwić swoje reakcje i negację wobec Soboru. I tu nie możemy zapomnieć, że jest to Sobór, który zapisze się na stałe w nowoczesnej historii i w życiu wszystkich Lokalnych Kościołów Prawosławnych.

P.Ch.: Wróćmy do jeszcze jednego punktu, na który zwrócił dzisiaj uwagę arcybiskup Albanii Anastazy, ale też patriarcha ekumeniczny Bartłomiej - mianowicie temat jednogłośności. Czy może być ona spełniona w sytuacji powyższych absencji?
M.M.Ch.: Do tej sprawy odniósł się również arcybiskup Aten. Nie wydaje mi się, że postrzeganie jednogłośności, a raczej metody, w jaki sposób funkcjonuje wewnątrz soborowego systemu Kościoła Prawosławnego, jest negatywne. Jest całkiem odwrotnie - jeżeli jednogłośność jest rozumiana jako propozycja zgody, mająca na celu rozwiązanie sprawy, wtedy jest budująca i wzmacniająca całe Ciało. Jeśli spojrzymy na ten temat przez pryzmat czysto laicki, biorąc pod uwagę również prawo weta - wtedy idea jednogłośności funkcjonuje destrukcyjnie.

P.Ch.: Zapytam więc w inny sposób - może nawet to zupełnie inne pytanie: obraz jedności, który jawi nam się poprzez ten Sobór - czy jest zależny od powyższych absencji?
N.M.Ch.: Nie, ponieważ jedność Kościoła jawi nam się poprzez wiarę, sakramenty, kanoniczność i wspólnotę pomiędzy Kościołami. To, co dzisiaj dzieje się poprzez Święty i Wielki Sobór, jest widzialnym przejawem tej jedności Kościoła. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w tym właśnie zjawisku i wydarzeniu, nie przeszkadza to w zachowaniu jedności. Proszę zwrócić uwagę, że jedność nie jest zachowana w momencie, kiedy to my odrzucamy kogoś, nie zaś wtedy, kiedy ktoś sam decyduje o tym, by odejść i nie brać udziału w Synodzie.

P.Ch.: Wasza Ekscelencjo, chciałbym gorąco podziękować za obecność w głównym wydaniu wiadomości telewizji ERT. Życzę owocnych prac podczas Soboru.
N.M.Ch.: Również dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Notka biograficzna:
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy prof. dr hab. Chryzostom II Savvatos, Metropolita Messenii (ur. 8 września 1961 r. w Atenach) jest kierownikiem Katedry Historii Dogmatów Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego im. J. Kapodistriasa. Chirotonię diakońską otrzymał w 1988 r, zaś dwa lata później kapłańską. Po ukończeniu studiów teologicznych w Atenach kontynuował edukację w Rzymie (magisterskie - podyplomowe) i Strasburgu (doktorat). W 1999 r. został adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ateńskiego. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 15 marca 2007 r. wybrany przez Synod Biskupów Kościoła Grecji na godność metropolity Messenii. Uczestnik wielu komisji dialogu Prawosławnego z Rzymskim Katolicyzmem i Kościołem Anglikańskim.

Oryginalny artykuł (video): www.amen.gr
Fot. George Tserefos, za: www.romfea.gr