Święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce

ks. Mariusz Jurczuk, 08 lipca 2021

Kalendarz liturgiczny Cerkwi prawosławnej kilkakrotnie wspomina św. Jana Chrzciciela. Pamięć o tym wielkim proroku jest żywa szczególnie w tych miejscach, gdzie cerkiew nosi Jego chwalebne imię. Tak jest w Hajnówce, gdzie jedna z trzech miejskich świątyń poświęcona jest narodzeniu św. Jana Chrzciciela.

W bieżącym roku świąteczne uroczystości rozpoczęły się 6 lipca całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. 7 lipca świąteczny dzień zainaugurowała uroczysta procesja ulicami Hajnówki, zorganizowana z błogosławieństwa biskupa hajnowskiego Pawła. Trud organizacji procesji spoczął na hajnowskim kole Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Biskup Paweł powitał pielgrzymów zebranych w hajnowskim soborze świętej Trójcy, mówiąc między innymi, iż wspólne pielgrzymowanie jest żywym świadectwem wiary i miłości do Boga. Pielgrzymi podążyli do hajnowskiej cerkwi pw. św. wielkiego męczennika Dymitra, a następnie z modlitwą na ustach dotarli do świątyni pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, aby uczestniczyć w głównych obchodach święta. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył biskup hajnowski Paweł.

U wejścia do świątyni hierarchę powitały dzieci, młodzież, przedstawiciele władz samorządowych, rada parafialna oraz proboszcz parafii, ks. mitrat Jan Romańczuk. Po zakończeniu św. Liturgii Jego Ekscelencja biskup Paweł odczytał przewidzianą Euchologionem modlitwę, po czym dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych ziół i wonnych traw. Następnie miała miejsce tradycyjna procesja dookoła cerkwi. W jej trakcie biskup Paweł poświęcił wzniesiony dzięki ofiarności parafian i darczyńców krzyż, wykonany przez ikonografa Jarosława Wiszenko. Podczas procesji modlono się w intencji parafian oraz licznie przybyłych mieszkańców Hajnówki i okolic. Wzniesiono również modlitwę za duszę śp. ks. prot. Leonida Szeszko, budowniczego cerkwi i pierwszego proboszcza miejscowej parafii.

Z końcowym słowem do zebranych wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł, który podkreślając istotę przeżywanego święta, wskazał na słowa św. Jana: „Nawracajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios” (Mt 3,2). Słowa te ukazują rolę, jaką pełnił św. Jan Chrzciciel w ekonomii zbawienia ludzkości. Był on orędownikiem pokajania i zwiastunem Królestwa Niebiańskiego oraz Dobrej Nowiny, jaką było objawienie się światu Jezusa Chrystusa. Jego Ekscelencja wskazał, że chrześcijanin ma obowiązek bezustannej pracy nad rozwijaniem swej duchowości. Aaby ta praca przynosiła owoce, potrzebny jest aktywny udział w życiu Cerkwi. Dzięki świętym sakramentom, nabożeństwom, pielgrzymkom oraz wielu innych cerkiewnym inicjatywom mamy szansę podążać we właściwym kierunku, który prowadzi nas ku zbawieniu. Bardzo ważne, aby na drodze duchowego rozwoju zachować czystość swej wiary, nie kalając jej pogańskimi obyczajami, które bardzo często są promowane przez współczesny świat. Biskup Paweł podziękował zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę, a osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za trud i poświęcony czas. Słowa serdecznych życzeń hierarcha skierował do wszystkich solenizantów, na czele z proboszczem, ks. mitratem Janem Romańczukiem, których niebiańskim patronem jest św. Jan Chrzciciel.

Fotografie: Krzysztof Onikijuk

za: orthodox.pl