świat: Trzeci dzień obrad Świętego i Wielkiego Soboru

Trzeci dzień obrad Świętego i Wielkiego Soboru

Jarosław Charkiewicz, 24 czerwca 2016

Obrady trzeciego dnia obrad (22 czerwca) Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej poświęcone były pracy nad trzema dokumentami: „Prawosławna diaspora”, „Autonomia i sposób jej ogłaszania” i „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”.

Obrady robocze tradycyjnie poprzedziła św. Liturgia, której w godzinach porannych w cerkwi monasteru ikony Matki Bożej „Gonia” przewodniczył patriarcha serbski Ireneusz.

Podczas trzech sesji soborowych metropolita Sawa zabierał głos kilkukrotnie. Ustosunkowując się do propozycji zmian w projekcie dokumentu na temat diaspory, Jego Eminencja apelował, aby „nie mieszać polityki do spraw cerkiewnych”, bowiem „polityka zawsze negatywnie wpływa na Cerkiew”. Metropolita wysoko ocenił projekt dokumentu poświęcony postowi, akcentując w nim nie tylko aspekt cielesny, związany z pokarmem, ale również konieczność „zachowywania wstrzemięźliwości języka i prowadzenia walki z żądzami i pokusami”. Poruszył również kwestię postu eucharystycznego.

Głos na temat dokumentu „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”, zabrało również dwóch innych członków delegacji naszej Cerkwi: arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, który jest również członkiem Sekretariatu Soboru. Arcybiskup Jakub, przywołując kanony, podkreślał duchowny wymiar postu, któremu przeciwstawił jurydyczne do niego podejście, jakie ma miejsce w innych religiach.

Atmosfera obrad środowych sesji Soboru była twórcza i konstruktywna.

fot. autor

za: orthodox.pl