Wielki i Świety Sobór - podsumowanie pierwszych dni

Anna Nazaruk, 23 czerwca 2016

W trakcie kolejnych dni trwania Wielkiego i Świętego Soboru Cerkwi Prawosławnej hierarchowie kontynuują modlitwy oraz prace podczas obszernych dyskusji nad problemami, wobec których obecnie staje Cerkiew Prawosławna na całym świecie.

Drugi dzień Wielkiego i Świętego Soboru tj. 21 czerwca ponownie rozpoczął się św. Liturgią w cerkwi monasteru ikony Matki Bożej „Gonia”. Następnie hierarchowie kontynuowali prace podczas kolejnych zamkniętych sesji Soboru. W trakcie Trzeciej Sesji ponownie podjęto rozpoczętą pierwszego dnia dyskusję nt. misji Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. Sesje Czwarta i Piąta skupiły się natomiast na dokumencie „Prawosławna Diaspora”.

Podczas trzeciego dnia prac Soboru 22 czerwca podjęto dyskusję nad kolejnym – trzecim dokumentem „Autonomia i sposób jej ogłaszania”.

Jak podkreślił przekazujący informacje w imieniu Wielkiego i Świętego Soboru Jego Eminecja Arcybiskup Telmesos Hiob, prace odbywają się w duchu jedności, braterskiej miłości oraz wzajemnego wysłuchania.

fot. Sean Hawkey