Uroczystości w Kodniu nad Bugiem

Ewa Grajko, 28 czerwca 2021

21 czerwca, drugiego dnia Pięćdziesiątnicy, swoje święto obchodziła parafia prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Kodniu. Tegoroczne obchody odbywały się pod znakiem 20 rocznicy poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi pw. Św. Ducha.

20 lat minęło bardzo szybko. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, licznych ofiarodawców z Grecji i Polski, miejscowych parafian oraz kolejnych proboszczów, na placu budowy ulokowanym w sąsiedztwie pierwszej cerkwi prawosławnej pw. Św. Archanioła Michała (z 1515 roku) stanęła nowa świątynia. W ten sposób wierni z Kodnia i okolicznych miejscowości otrzymali dowód, jak wielkie i liczne są dzieła Boże (Ps. 103, 24). W obliczu tak znaczącego jubileuszu, z inicjatywy rady parafialnej przy cerkwi stanął nowy, dębowy krzyż, mający być nie tyle przypomnieniem włożonego trudu i wyrzeczeń, co wezwaniem młodego pokolenia do co najmniej takiej samej gorliwości w zachowaniu wiary prawosławnej i tradycji przodków. Poświęcenie krzyża odbyło się w przeddzień uroczystości, po wieczornym nabożeństwie Dnia Świętej Trójcy.

Świątecznym uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji, Arcybiskup Abel. U progu świątyni swojego Arcypasterza witali najmłodsi przedstawiciele parafii, starosta cerkiewny Sławomir Wołosiuk i proboszcz ks. prot. Jan Grajko. Władyce asystowało licznie zgromadzone diecezjalne duchowieństwo. Pięknym i harmonijnym śpiewem Liturgię upiększył chór pod dyrygenturą Piotra Czeberkusa. Władze samorządowe reprezentował wójt gminy Kodeń Jerzy Troć oraz radny powiatu bialskiego Tomasz Andrejuk. W czasie nabożeństwa Arcybiskup Abel nagrodził miejscowego proboszcza nagrodą Św. Soboru Biskupów – „palicą”.

Wygłaszając świąteczną homilię Władyka wezwał wszystkich do pielęgnowania w sobie darów Ducha Świętego. Tylko wówczas nasze indywidualne starania będą mogły przełożyć się na życie wspólnoty i zaowocować tak, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich 20 lat w Kodniu.

Uroczystości zakończyła tradycyjna procesja wokół cerkwi.

zdjęcia: Anna Niczyporuk, Igor Prokopiuk