Uroczystości na “Krynoczce”

ks. Marek Litwiniuk, 24 czerwca 2021

W dniach 20–21 czerwca na Krynoczce koło Hajnówki odbyły się uroczystości święta Zesłania Świętego Ducha na apostołów. W poniedziałek licznie zaczęli przybywać pielgrzymi, w tym tradycyjnie już piesza pielgrzymka z hajnowskich parafii Świętej Trójcy i św. Jana Chrzciciela.

Całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

W godzinach wieczornych i nocnych służono akatysty. W nocnej św. Liturgii uczestniczyli pielgrzymi z parafii św. wlk. męcz. Jerzego z Białegostoku. Ksiądz Nikita Kazakiewicz w kazaniu odniósł się do darów Świętego Ducha, napełniających cały świat. Wielu spośród licznie zgromadzonych wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii.

We wtorek rano u wejścia do cerkwi śww. męcz. Braci Machabeuszy Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz biskupa hajnowskiego Pawła powitały dzieci i młodzież dubińskiej parafii, wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, przewodniczący Rady Gminy Hajnówka Jarosław Kot, wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło, Rada Parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Nadleśnictwa Hajnówka, Policji oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach. Nabożeństwa śpiewem upiększały chór parafialny pod dyrekcją Krzysztofa Haponiuka wspierany przez chórzystów okolicznych parafii oraz chór dziecięcy pod kierownictwem Patrycji Siemiackiej.

Jego Eminencja metropolita Sawa, zwracając się do zebranych ze słowami świątecznego kazania, mówił między innymi: „Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci języków ognia, który wypala wszelką nieczystość. Obecnie tym ogniem jest Święta Eucharystia, sakrament, którego boi się szatan. W dniu Pięćdziesiątnicy zaczęła się historia Cerkwi, historia każdego kto jest lub chce być prawosławny i kontynuuje dzieło apostołów”. Jego Eminencja podkreślił, że rodzice powinni obecnie zwracać szczególną uwagę na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu prawosławia, nie mogą pozwolić na to, by wychowaniem młodych ludzi zajmował się otaczający świat, internet i media. Każdy prawosławny wierny powinien modlić się nie tylko za bliźnich, ale też za siebie. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja do źródełka i poświęcenie wody.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował hierarchom, przybyłym gościom i pielgrzymom za wspólną modlitwę oraz wyraził wdzięczność ludziom dobrej woli, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

Fotografie: Zbigniew Dzwonkowski, autor, Adrian Kazimiruk