Dzień Świętego Ducha w Gródku

Radosław Kulesza, 24 czerwca 2021

21 czerwca, w Dniu Świętego Ducha miały miejsce uroczystości z okazji jubileuszu wyświęcenia cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku. W 1970 roku poświęcenia świątyni dokonał ówczesny biskup wrocławski i szczeciński Bazyli, późniejszy metropolita warszawski i całej Polski, który będąc kapłanem był proboszczem gródeckiej parafii.

Świąteczną Boską Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski, w asyście duchowieństwa dekanatu gródeckiego: ks. Jana Jaroszuka, ks. Mikołaja Ostapczuka, ks. Eugeniusza Michalczuka, ks. Eugeniusza Kosakowskiego, ks. Sławomira Jakimiuka, ks. Michała Ostapczuka, a także ks. Marka Kozłowskiego, proboszcza parafii w Augustowie. Posługę diakońską sprawowali diakoni z klasztoru w Supraślu: Piotr Pietrowski oraz Piotr Nierodzik.

Biskup Andrzej w swojej homilii przedstawił istotę i rangę święta Pięćdziesiątnicy w kalendarzu cerkiewnym. Porównał to wielkie święto do Teofanii – Święta Chrztu Pańskiego, które również jest szczególnym objawieniem się Świętego Ducha.

Nabożeństwo zakończyło się procesją wokół świątyni i uroczystym mnoholetijem.

Fotografie: Radosław Kulesza