świat: Malutka rumuńska cerkiewka uhonorowana prestiżową europejską nagrodą

Malutka rumuńska cerkiewka uhonorowana prestiżową europejską nagrodą

tłum. Michał Diemianiuk, 22 czerwca 2021

Odrestaurowana drewniana cerkiew we wsi Ursi z rumuńskiego okręgu Vâlcea została jednym ze zwycięzców konkursu European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 roku - nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, finansowanej przez program Creative Europe. Rumuński projekt wszedł do grona zwycięzców w kategorii “Projekty zachowania kulturowego dziedzictwa”.

25 maja Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły 24 laureatów konkursu European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021, spośród 18 krajów Europy.

Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależne jury, składające się z ekspertów z całej Europy, po ocenie kandydatów w czterech kategoriach: “Zachowanie kulturowego dziedzictwa”, “Badania naukowe”, “Poszczególne osoby lub organizacje” i “Wykształcenie, nauczanie i podwyższanie świadomości”.

Drewniana cerkiew we wsi Ursi została starannie odrestaurowana przy aktywnym uczestnictwie licznych partnerów, w tym lokalnej wspólnoty. Głównymi partnerami byli: fundacja “Pro Patrimonio”, katedra “Konserwacji i restauracji obiektów sztuki” Bukaresztańskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki, Muzeum Tradycyjnej Ludowej Cywilizacji ASTRA, Narodowy Instytut Fizyki i Technologii Jądrowej IRASM, Narodowa Izba Architektów Rumunii, niekomercyjna organizacja Asociația 37 i właściciel świątyni - Rumuńska Cerkiew Prawosławna.

Wybudowana w latach 1757 - 1784, drewniana cerkiew Zwiastowania Bogurodzicy i archanioła Michała przetrwała pożar w 1838 roku, po którym została odremontowana i ozdobiona freskami. Jednak porzuconą ją po wybudowaniu we wsi nowej świątyni.

“Przy powtórnym odkryciu cerkwi w 2007 roku okazało się, że stała bez fundamentów, było ryzyko zawalenia, a gontowy dach wymagał pilnego remontu. Freski, stworzone w postbizantyjskiej tradycji z zachodnim wpływem i mające wyjątkową artystyczną wartość, doznały poważnego uszczerbku. W 2009 roku Cerkiew z Ursi została włączona do “Programu 60 drewnianych cerkwi” w Rumunii przez fundację Pro Patrimonio i następnie została kandydatem do włączenia w europejski program “7 zabytków kultury zagrożonych zniszczeniem, 2014” (7 Most Endangered) - mówi się w prezentacji rumuńskiego projektu na stronie Europeanheritageawards.eu.

W ciągu 11 lat, od 2009 do 2020 roku, każdego lata w cerkwi trwały prace restauracyjne, po kilku miesiącach wysiłków w celu zebrania środków.

“To przykład znajdującego się pod groźbą zniszczenia zabytku architektury, który został w pełni odrestaurowany zgodnie ze wszystkimi zasadami konserwacji, przy czym pierwotne elementy były starannie zbadane i - gdzie to możliwe - reintegrowane. Zostały także posadzone drzewa dla zapewnienia materiałów dla przyszłych prac konserwacyjnych” - ogłosiło jury.

“Każdego roku laureaci konkursu... demonstrują niepowtarzalny twórczy potencjał i oddanie tych, którzy dążą do ochrony i przekazania drogocennego dziedzictwa Europy następnym pokoleniom… Doceniamy ich szczególne osiągnięcia: niech posłużą one natchnieniem dla przyszłych działań specjalistów i entuzjastów w całej Europie i za jej granicami” powiedział prezydent wykonawczy Europa Nostra Hermann Parzinger.

Zwycięzcy uczestniczą także w konkursie o nagrodę “Wybór wspólnoty”, który będzie ogłoszony jesienią tego roku.

Europa Nostra - to ogólnoeuropejska federacja stowarzyszeń, celem której jest popularyzacja i zachowanie kulturowego dziedzictwa i przyrody europejskiego regionu. Składa się z 250 niekomercyjnych federacji w 45 krajach Europy.

za: pravoslavie.ru

Tłumaczenie na rosyjski:Dmitrij Łapa

Źródło: https://www.romania-insider.com/wooden-church-ursi-europa-nostra-awards-2021